Humanitaire steun

De oorlogsontwikkelingen in Oekraïne zorgen voor heel wat menselijk leed. Er voltrekt zich een humanitaire ramp. Caritas Vlaanderen faciliteert de inzameling van humanitaire noodhulp voor Caritas Oekraïne.

We werken daarvoor samen met Wereldmissiehulp. Wereldmissiehulp is al jaren actief in Oekraïne. Ze werken samen met de Oekraïense Caritasorganisaties voor de verdeling van hulpgoederen. De vraag naar humanitaire hulp blijft momenteel zeer dringend.

Wereldmissiehulp verzorgt de organisatie van de transporten hiervan naar Oekraïne.

Bron: Atv, 04-03-2022

Hoe kan jij helpen?

Waar kan je goederen brengen?

Caritas Vlaanderen

Provincie Antwerpen

Wereld Missie Hulp
Provinciesteenweg 400
2530 Boechout
T +32 (0)3 454 14 15
Open: maandag tot vrijdag, 8u - 16u

Caritas Vlaanderen

Provincie Antwerpen

KaVIS (Kapucijnen Vlaanderen Internationale Solidariteit)
Italiëlei 98 A
2000 Antwerpen
T +32 (0)3 454 14 15
Coördinatie: Br. Luc Vansina
Open: maandag tot vrijdag, 19u - 21u

Caritas Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Kerk van het Grootseminarie van het bisdom Brugge
Potterierei 72
8000 Brugge
Coördinatie: diaken Antoon Vanhuyse
T +32(0)50 44 49 51
Vanaf 08-03-2022 t/m 11-04-2022
Open: maandag tot vrijdag, 9u - 17u en zaterdag, 9u - 12u

Caritas Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Kerk Winksele-Delle
Mechelsesteenweg 1088-1092
3020 Herent
Coördinatie: Mykola Paliuh
Openingsuren volgen nog.

Wat kunnen we gebruiken?

3 categorieën goederen:

  • Droge voeding: suiker, pasta, rijst, couscous, havermout, koffie, melkpoeder, soepen, conserven (in blik), droge koeken, ...
    Let op: ongeopende verpakkingen, niet ouder dan 3 maanden vóór de bederfdatum.
  • Hygiëneproducten: zeep, shampoo, luiers, tampons, maandverbanden, tandpasta, verpakte tandenborstels, ...
  • Spullen: dekens, lakens, handdoeken en (nieuwe) slaapzakken.

Hoe verpakken?

Verzamel de goederen in een stevige kartonnen doos, maar kleef deze nog niet dicht.
Schrijft op de doos de nummer van de categorie:

  • nummer 1: droge voeding
  • nummer 2: hygiëneproducten
  • nummer 3: spullen

Dozen niet zwaarder dan 20 kg a.u.b.

Contact

Ilona Decoster
ilona.decoster@wereldmissiehulp.be
T +32 (0)3 454 14 15

De nood is hoog. Alle hulp is welkom.

Parochiale initiatieven van hulp aan Oekraïne

Zoek je nog andere plaatsen waar goederen worden ingezameld voor Oekraïne?
Verschillende parochies nemen dit initiatief. Op Kerknet vind je het overzicht.

Financiële steun 

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn al meerdere miljoenen mensen naar de buurlanden gevlucht, de grootste groep naar Polen, maar ook naar Slowakije, Hongarije, Moldavië, Roemenië en Bulgarije, in de hoop veiligheid te vinden voor henzelf en hun dierbaren in een tijd van hevig geweld en onzekerheid.

In reactie daarop zijn medewerkers en vrijwilligers van Caritas in heel Oost-Europa onvermoeibaar aan het werk om duizenden vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en hen voedsel, medicijnen en tijdelijk onderdak te verschaffen, ondanks de zeer onstabiele en gevaarlijke situatie.

#PlekVrij: Opvang vluchtelingen 

Met de campagne #PlekVrij roept Staatssecretaris Sammy Mahdi gezinnen op om zich kandidaat te stellen om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Er is een federale task force Bescherming en Opvang Oekraïners opgericht die de situatie coördineert. De federale overheid heeft een onthaalcentrum op de Heizel geopend, waar de mensen uit Oekraïne worden geregistreerd, en waar ze hun aanvraag tot automatische bescherming kunnen doen en een eerste onderdak krijgen van beperkte duur. Van daaruit gebeurt de verdere dispatching naar lokale besturen voor de huisvesting van Oekraïners.

Heb je een plek vrij en wens je tijdelijk onderdak te bieden aan vluchtende Oekraïners in afwachting van een definitieve plaats om te wonen, dan kan je je aanmelden bij je gemeente. Je dient dan het adres, de soort accomodatie (slaapkamer, kot, ...) en het aantal plaatsen (voor hoeveel personen) door te geven. De gemeenten geven deze informatie door aan het Nationaal Crisiscentrum. Samen staan zij in voor de coördinatie van de huisvesting.

Meer info: » website Vlaamse overheid

Gebed voor Oekraïne

Op zondag 13 maart 2022 ging in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel een drietalige vredesmis door waarin kardinaal Jozef De Kesel voorging, samen met aartsbisschop Franco Coppola, de apostolisch nuntius in ons land, en mgr. Hlib Lonchyna, de apostolische administrator van het eparchaat van Vladimir de Grote voor de Oekraïners van de Byzantijnse ritus in Frankrijk. Oekraïense koren zorgden voor muzikale ondersteuning.

Gelijkaardige initiatieven worden in vele kerken georganiseerd.

Bron: Kerknet

Video van Kerk in Actie, Nederland

Gerelateerde berichten

Welke noodhulp biedt Caritas Hulpbetoon nog?