In juli 2021 werd ons land, net als de buurlanden, getroffen door extreme regenval en overstromingen. De impact was het grootst in Wallonië en de Vesdervallei, maar ook Limburg en het oosten van Brabant kregen te maken met wateroverlast.

Niet alleen de omvang van de ramp was ongezien, ook de hulpverlening en de golf van solidariteit die spontaan op gang kwamen, waren massaal. Het leger en het Rode Kruis zetten de grote middelen in. Talloze vrijwilligers gingen in de getroffen regio’s helpen met voedselbedeling en opruimingswerken. Vanuit Caritas Hulpbetoon maakten we direct een eerste schijf van 50.000 € vrij voor onmiddellijke hulpverlening, langs onze Franstalige zusterorganisatie, Caritas Secours, die via verschillende partnerorganisaties op het terrein aanwezig was.

Maanden na de verschrikkelijke overstromingen van de zomer van 2021 wachten nog steeds honderden gezinnen op een terugkeer naar hun normale leven.

Veel bewoners van de getroffen wijken zijn sociaal zeer kwetsbare mensen, die vaak hebben en houden verloren, en na de overstromingen op zoek moesten naar een andere huurwoning. Ze hebben ook hun dagelijkse gebruiksgoederen verloren: meubelen, keukenuitrusting, ... Noodzakelijke dingen, maar vaak onverzekerd, of verzekeringstechnisch zonder waarde.

Caritas Hulpbetoon en Caritas Secours bieden hulp

Caritas zet via Caritas Secours zijn steun voort aan de sociale organisaties die actief zijn in Wallonië. Op 22 december 2021 konden we dankzij een bijeenkomst van een 50-tal vertegenwoordigende organisaties van de slachtoffers van de overstromingen in Wallonïe - in samenwerking met Relais social de Verviers en de vzw 'Verviers, ma ville solidaire' en de SPGE (Société publique de gestion de l'Eau) - nieuwe samenwerkingen aanknopen met andere organisaties. Het stelde ons ook in staat om gezichten te plakken op dossiernummers en ons nog meer bewust te worden van de omvang van de gevolgen.

Veerkrachtoperaties

We richten ons op daadwerkelijke steun aan die getroffen gezinnen en alleenstaanden, die niets meer hebben. We bieden individueel hulp op maat, voor kleine maar noodzakelijke aankopen. We mikken daarbij vooral op degenen die helemaal uit de bootvallen en nergens terecht kunnen.

We steunen veerkrachtoperaties. Voorbeelden hiervan zijn ontvochtigers en pelletkachels die zijn geschonken (en geïnstalleerd door partners) aan gezinnen wier huizen ze nog nodig hebben, onder andere in de regio Verviers. Caritas werkt ook samen met de Cellule Reconstruction Wallonie. Meer recentelijk hebben we contacten gelegd met de vzw Côté solidarité te Chênée om hen te helpen de sociale en materiële steun voort te zetten die de vrijwilligers van de vereniging sinds juli 2021 aan de slachtoffers van de overstromingen hebben verleend. Dankzij de steun van het Fonds Solidarité Solvay kunnen we in een loods van 4.000 m2 alle nog beschikbare materiële donaties opslaan in het hart van Chênée, een van de gebieden die zwaar beschadigd werden.

Honderden gezinnen zitten zonder verwarming

Caritas heeft al meer dan 200.000 euro aan steun verdeeld onder de gezinnen via organisaties op het terrein. Dit werk vergt tijd, aangezien de inventarisatie van de behoeften ter plaatse nog gevoelig ligt en niet gemakkelijk is. Caritas blijft de acties op het terrein steunen en zal dat blijven doen zolang dat nodig is.

Daarbij komen nog de energierekeningen die voor veel getroffenen de  financiële put nog dieper zullen maken. In Luik, zoals elders in de provincie Luik, Namen of Luxemburg, wachten de gezinnen nog steeds op deskundigen of contra-experts om een nieuwe verwarmingsketel te komen zoeken... Wegens het gebrek aan voorraad proberen zij zich nog steeds te verwarmen met kleine elektrische kacheltjes. Mensen in precaire situaties, eenzame senioren, gepensioneerden of zelfstandigen... alle profielen werden getroffen en velen van hen hebben het moeilijk om de gevolgen van de natuurramp te boven te komen.

coordinationliege@caritassecours.be volgt dit op.

Beeld: Wikimedia.

Gerelateerde nieuwsberichten

Helpende handen aan slachtoffers overstromingen 2021

Een jaar na datum zijn veel slachtoffers van de overstromingen van juli 2021 in Wallonië nog maar kunnen beginnen met de herstellingswerken. We krijgen nu concrete vragen naar materialen om die werken te kunnen doen. Help jij ons helpen?

Beeld: Wikimedia

Donatie verf

Caritas Hulpbetoon leverde meer dan 1.500 liter verf aan Côté Solidarité, één van de partners van Caritas Secours.

Welke noodhulp biedt Caritas Hulpbetoon nog?