In juli 2021 werd ons land, net als de buurlanden, getroffen door extreme regenval en overstromingen. De impact was het grootst in Ourthe- en de Vesdervallei, maar ook Limburg en het oosten van Brabant kregen te maken met wateroverlast.

Niet alleen de omvang van de ramp was ongezien, ook de hulpverlening en de golf van solidariteit die spontaan op gang kwamen, waren massaal. Het leger en het Rode Kruis zetten de grote middelen in. Talloze vrijwilligers gingen in de getroffen regio’s helpen met voedselbedeling en opruimingswerken. Vanuit Caritas Hulpbetoon maakten we direct een eerste schijf van 50.000 € vrij voor onmiddellijke hulpverlening, langs onze Franstalige zusterorganisatie, Caritas Secours, die via verschillende partnerorganisaties op het terrein aanwezig was.

Meer dan een jaar na de verschrikkelijke overstromingen van de zomer van 2021 wachten nog steeds honderden gezinnen op een terugkeer naar hun normale leven. Vele schadedossiers slepen aan, vele kwetsbare slachtoffers zitten niet in de officiële cijfers voor een terugbetaling omwille van administratieve rompslomp of omdat ze de waarde van wat verdwenen is niet kunnen aantonen, omdat het vaak om vernielde tweedehandsspullen gaat. Of omdat men als huurders niet terecht kan op een veel krappere huurmarkt…

Veel bewoners van de getroffen wijken zijn sociaal zeer kwetsbare mensen, die vaak hebben en houden verloren, en na de overstromingen op zoek moesten naar een andere huurwoning. Ze hebben ook hun dagelijkse gebruiksgoederen verloren: meubelen, keukenuitrusting, ... Noodzakelijke dingen, maar vaak onverzekerd, of verzekeringstechnisch zonder waarde.

Caritas Hulpbetoon en Caritas Secours bieden hulp

UPDATE MAART 2023

Sinds de ramp in juli 2021 plaatsvond heeft Caritas, via haar binnenlandse operationele afdelingen Caritas Secours en Caritas Hulpbetoon, heel wat inspanningen geleverd in de getroffen gebieden, dankzij de vele ontvangen giften, waaronder ook een donatie van 27.700 euro van La Trappe.

Welke steun?

We verdelen producten die de slachtoffers helpen om hun beschadigde huizen weer op te bouwen: verfkits en witte muur- en plafondverf, gereedschapskisten en boormachines, bedden en matrassen, meubels, pelletkachels met starterspakketten (pellets voor 3 maanden) en verwarmingstoestellen. De financiële en materiële steun is anderhalf jaar lang nooit gestaakt.

Lokale samenwerking

We werken nauw samen met verschillende lokale verenigingen op het terrein, die dagelijks in contact staan met honderden getroffen gezinnen, zoals Côté Solidarité en Écrivains Publics.

Juridische bijstand

We starten een taskforce, samen met Côté Solidarité, Écrivains Publics en een juridische dienst, waarmee we  juridische bijstand willen verlenen aan de kwetsbare slachtoffers die bijna twee jaar na de tragedie zijn achtergebleven.

Materiële hulp

Côté Solidarité verzamelt de noden van slachtoffers. Wanneer een hulpvraag bij hen toekomt, gaan vrijwilligers ter plaatse om te onderscheiden of het om een luxe- dan wel noodsituatie gaat. Ze beroepen zich ook op de gemeentelijke plannen van getroffen straten. Op die manier weten we zeker dat onze steun goed terechtkomt.

Op basis van de concrete noden doen wij een bestelling van hulpgoederen en leveren deze aan Côté Solidarité die ze via haar vrijwilligers op haar beurt tot bij de slachtoffers brengt en de slachtoffers toelicht over het gebruik van de materialen.

UPDATE JUNI 2022

Caritas zet via Caritas Secours zijn steun voort aan de sociale organisaties die actief zijn in Wallonië. Op 22 december 2021 konden we dankzij een bijeenkomst van een 50-tal vertegenwoordigende organisaties van de slachtoffers van de overstromingen in Wallonïe - in samenwerking met Relais social de Verviers en de vzw 'Verviers, ma ville solidaire' en de SPGE (Société publique de gestion de l'Eau) - nieuwe samenwerkingen aanknopen met andere organisaties. Het stelde ons ook in staat om gezichten te plakken op dossiernummers en ons nog meer bewust te worden van de omvang van de gevolgen.

Welke steun?

De hulp is tweeërlei:

 • Projecten van verschillende lokale organisaties die zich inzetten voor de slachtoffers van de overstromingen worden ondersteund, zoals vzw Benoît et Michel, Côté Solidarité, Télé-Service Verviers en Chaînes de Services et d’Amitié. Meer info
 • We focussen op de meest kwetsbare slachtoffers in de getroffen gemeenten en verlenen financiële steun voor huishoudelijke apparaten, keukens, hout- en pelletkachels, verf en gereedschap, schoolmaterialen, hulp bij verhuizing, voor de betaling van achterstallige energierekeningen of bijvoorbeeld voor het betalen van een huurwaarborg bij mensen die noodgedwongen moeten verhuizen.

Het gaat om slachtoffers van de overstromingen die niet algemeen verzekerd zijn of waarvan de huisbazen niet geneigd zijn om vaart te zetten achter noodzakelijke renovaties na schade bij de overstromingen, vaak door onvoldoende verzekeringssteun. Of om huurders die hun woning net moeten verlaten omdat de verhuurder er de renovatiewerken wil uitvoeren. Op de al krappe huizenmarkt heeft nog steeds niet iedereen een verblijfplaats gevonden.

Eén van de families die we bijstonden was een gezin met drie kinderen, waarvan de beide ouders werkten in de fabriek Corman die door de overstromingen verwoest was. Plots waren ze zowel hun werk als hun huurwoning kwijt. Ze logeerden na de ramp bij de moeder, in een éénkamerappartement. Ze moesten wachten op de goodwill, de tijd en de mogelijkheid van hun verhuurder om hun woning opnieuw bewoonbaar te maken.

Lokale partner Télé-Service Verviers

Veerkrachtoperaties

We steunen veerkrachtoperaties. Voorbeelden hiervan zijn ontvochtigers en pelletkachels die zijn geschonken (en geïnstalleerd door partners) aan gezinnen wier huizen ze nog nodig hebben, onder andere in de regio Verviers. Caritas werkt ook samen met de Cellule Reconstruction Wallonie. Meer recentelijk hebben we contacten gelegd met de vzw Côté solidarité te Chênée om hen te helpen de sociale en materiële steun voort te zetten die de vrijwilligers van de vereniging sinds juli 2021 aan de slachtoffers van de overstromingen hebben verleend. Dankzij de steun van het Fonds Solidarité Solvay kunnen we in een loods van 4.000 m2 alle nog beschikbare materiële donaties opslaan in het hart van Chênée, een van de gebieden die zwaar beschadigd werden.

Honderden gezinnen zitten zonder verwarming

Caritas heeft al meer dan 200.000 euro aan steun verdeeld onder de gezinnen via organisaties op het terrein. Dit werk vergt tijd, aangezien de inventarisatie van de behoeften ter plaatse nog gevoelig ligt en niet gemakkelijk is. Caritas blijft de acties op het terrein steunen en zal dat blijven doen zolang dat nodig is.

Daarbij komen nog de energierekeningen die voor veel getroffenen de  financiële put nog dieper zullen maken. In Luik, zoals elders in de provincie Luik, Namen of Luxemburg, wachten de gezinnen nog steeds op deskundigen of contra-experts om een nieuwe verwarmingsketel te komen zoeken... Wegens het gebrek aan voorraad proberen zij zich nog steeds te verwarmen met kleine elektrische kacheltjes. Mensen in precaire situaties, eenzame senioren, gepensioneerden of zelfstandigen... alle profielen werden getroffen en velen van hen hebben het moeilijk om de gevolgen van de natuurramp te boven te komen.

coordinationliege@caritassecours.be volgt dit op.

Beeld: Wikimedia.

Donatie verf, pelletkachels, gereedschapskisten, bedden, ...

Gerelateerde nieuwsberichten

  Helpende handen aan slachtoffers overstromingen 2021

  Een jaar na datum zijn veel slachtoffers van de overstromingen van juli 2021 in Wallonië nog maar kunnen beginnen met de herstellingswerken. We krijgen nu concrete vragen naar materialen om die werken te kunnen doen. Help jij ons helpen?

  Beeld: Wikimedia

  Het is niet omdat je een dossier sluit, dat het probleem ook opgelost is

  Begin februari kwam het bericht van Assuralia, dat op 3 % na, de schadedossiers van de overstromingsramp in Wallonië waren afgerond. Toch even een kanttekening bij het feit dat de problematiek van de watersnood grotendeels achter de rug zou zijn. Dit lijkt toch een grove onderschatting van de werkelijkheid.

  We mochten deze fijne cheque in ontvangst nemen van La Trappe!

  Bedankt La Trappe voor de steun aan onze operationele werkingen Caritas Hulpbetoon en Secours!

Welke noodhulp biedt Caritas Hulpbetoon nog?