In 't kort

 • In Muylenberg te Turnhout werken en wonen verschillende personen met een bijzondere zorgvraag ten gevolge van een beperking.
 • Biedt woonondersteuning, dagondersteuning (atelierwerking), ambulante mobiele hulp
 • Biedt ook Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, voor mensen met een (vermoeden van) beperking of hun omgeving (ouders, familie,...)

Ine Roelant is directeur van Muylenberg vzw, een centrum voor mensen met een beperking in Turnhout. Caritas Hulpbetoon ging met haar in gesprek over de dagelijkse werking van de organisatie.

Geschiedenis

Ine Roelant, directeur Muylenberg: “Muylenberg is in de jaren 1970 als een dagcentrum voor volwassenen met een beperking ontstaan vanuit de vzw Kristelijk Medico-Sociaal Leven (KMSL). In 1952 vloeide vanuit de Christelijke Mutualiteit (CM) de vzw KMSL voort, waarin verschillende initiatieven hun plaats kregen. KMSL is de koepel van 6 voorzieningen met Muylenberg, maar ook Carrewiel (3 centra voor ambulante revalidatie van kleuters), Revinah (revalidatiecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel), maar ook Indentiek (tandzorg), CLB Kempen en het Centrum voor Gedeelde Diensten (ondersteunende diensten).

Aanbod

Muylenberg is een door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieder voor volwassenen met een beperking. We bieden drie vormen van ondersteuning, momenteel aan zo’n 150 volwassenen met een bijzondere zorgvraag:

 • Dagondersteuning. Dit is er voor mensen die thuis wonen, maar een zinvolle dagbesteding zoeken. In leefgroepen worden zowel individuele als groepsactiviteiten aangeboden.
 • Woonondersteuning in 6 woongroepen en in 3 huizen in de straat waar de mensen begeleid zelfstandig wonen.
 • Mobiele en ambulante diensten. Deze individuele begeleiding is erg divers, gaande van administratieve hulp, over emotionele ondersteuning of het opvolgen van begeleid werk, tot het uitbouwen van een netwerk.

Atelierwerking

Als dagbesteding organiseren we 7 ateliers, waar door de doelgroep wordt gewerkt aan een verkoopbare producten of aan het leveren van een dienst voor een extern bedrijf. We houden daarbij rekening met ieders mogelijkheden en een aangepast werkklimaat. De ateliers zijn bedoeld voor wie niet kan gaan begeleid werken, omdat dat nog te complex is, maar toch vraag heeft naar een nuttige daginvulling.

Onze ateliers:

 • Crea atelier, waar we kaartjes maken, naaien en breien, kaarsen gieten of kleien.
 • Expressie atelier. Dit is belevingsgericht. We gaan muziek maken met muziekinstrumenten, karaoke doen, dansen, …
 • Tuinatelier, waarin we onze tuin onderhouden, maar ook bv. vogelhuisjes of insectenhotels maken. Ze gaan bv. ook mee ondersteunen in een natuurreservaat hier in de buurt.
 • Media-atelier: bedoeld voor mensen die kunnen lezen en schrijven. Ze leren er werken met de computer en gaan er o.a. onze Facebookpagina onderhouden. Ze ontwerpen ook flyers en affiches bij de evenementen van ons oudercomité.
 • Kookatelier, waar we cakes en wafeltjes maken, maar ook bijvoorbeeld soepgroenten snijden die we dan in ons winkeltje verkopen.
 • Houtatelier: hier gaan we zagen, schuren en schilderen en maken we bv. kapstokken.
 • Semi-industrieel atelier, waar we semi-industriële seriewerkjes in opdracht van bedrijven opknappen: we gaan bestek sorteren, stickers plakken op potjes en enveloppen, brieven in enveloppen steken, … Zo maken we ook bv. de welkomstpakketjes voor de nieuwe bewoners van de gemeente Beerse.

Elk atelier heeft zijn aterlierverantwoordelijke die instaat voor de activiteiten die er aangeboden worden. Ieder atelier heeft de opdracht zelfbedruipend te zijn: de materialen om de producten te maken, worden aangekocht met de winsten uit de verkoop. Winstgevend zijn de ateliers niet, de bewoners krijgen er ook geen vergoeding voor.

Onze bewoners hebben allemaal een erkende beperking en krijgen dus een integratietegemoetkoming. Daarnaast krijgen ze een zorgbudget (PVB of RTH), om de zorg door onze medewerkers te kunnen bekostigen. Als zij een inkomen zouden hebben, zouden ze geen integratietegemoetkoming meer kunnen krijgen, en die ligt een stuk hoger dan wat zij als inkomen uit loonkost zouden kunnen halen.

We vinden het belangrijk dat onze bewoners ook de wereld buiten ons eigen centrum leren kennen. Sommige mensen gaan begeleid werken: in een school, crèche, labo, … Het begeleid werken vinden we heel belangrijk naar empowerment, inclusie en integratie toe, maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Vandaar dat we ook de atelierwerking aanbieden. Daarnaast zijn er ook bewoners die deelnemen aan activiteiten van andere reguliere organisaties: ze gaan dansen, turnen of tekenen.

Doelgroep

We ondersteunen een 150 cliënten via woonondersteuning, dagondersteuning en de mobiele en ambulante begeleiding. We doen dat via 2 kanalen:

 • Er zijn mensen die een persoonsvolgend budget hebben gekregen van het VAPH, waarmee zij zorg kunnen inkopen.
 • We bieden ook zorg aan via RTH (Rechtstreeks toegankelijke hulp), waarbij de mensen vaak een klein zorgbudget gekregen hebben in afwachting zijn van zo’n persoonsvolgend budget. Het is een beperkte en handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt.

Personeel

Er werken zo’n 100 medewerkers voor Muylenberg. De grote groep zijn de begeleiders die de rechtstreekse zorg en begeleiding van de mensen met een beperking op zich nemen. Zij worden ondersteund door logistieke medewerkers: schoonmaak, technische dienst, het koken, de wasserij. De medische dienst, bestaande uit een arts en twee verpleegkundigen, zorgen voor de medische opvolging van de bewoners. De sociale dienst doet het maatschappelijk werk voor de mensen die bij ons wonen of overdag naar ons komen en nemen ook de mobiele en ambulante begeleiding voor hun rekening. Het onthaalteam neemt ook de administratie voor zijn rekening. Alles wordt gecoördineerd door het leidinggevend team.

Vrijwilligerswerking

We krijgen de hulp van een zestigtal vrijwilligers. Als een vrijwilliger bij ons toekomt, dan doen we een intakegesprek waarbij we nagaan waar zijn/haar vraag ligt. Waar ben je graag mee bezig?, wat zijn jouw talenten?, waar krijg je energie van?. We hebben hierdoor een heel breed spectrum aan vrijwilligerswerking: mensen zijn chauffeur bij de dagondersteuning en halen mensen aan huis op, ze gaan fietsen of wandelen met de bewoners, helpen bij onze technische dienst, ze ondersteunen in een leefgroep en gaan er spelletjes meespelen of nemen er huishoudelijke taken mee op, of ze ondersteunen in onze atelierwerking.

Project met steun van Caritas Hulpbetoon

Caritas Hulpbetoon ondersteunt Muylenberg bij het realiseren van het project ‘de huiskamer’. Een ruimte die warm en huiselijk aangekleed wordt en waar bewoners ook buiten hun woongroep bezoekers kunnen ontvangen, samen een spelletje spelen of genieten van lekker tasje koffie. We hebben heel wat oudere bewoners die ook een ouder wordende familie hebben. Hierdoor is het niet meer zo evident om tijdens het weekend of vakanties naar huis te gaan. Voor hen willen we een leuke ruimte creëren waar ze samen met hun familieleden en vrienden bezoekmomenten kunnen doorbrengen. Veel fijner dan in hun eigen woongroep of op hun (kleine) kamer.

Getuigenissen van een bewoner, een ouder en een vrijwilliger

“Ik ken Muylenberg al heel lang. Na mijn schooltijd kwam ik naar het dagcentrum. Voor mijn familie was het spannender dan voor mij. Na een tijdje kwam ik hier ook wonen. Ik heb goede ervaringen hier! Iedereen zorgt goed voor elkaar. Er zijn hier leuke mensen en leuke activiteiten. Ik wil hier nog heel lang blijven wonen!”

Bewoner Marc

“Via een wachtlijst is Tiny, sinds 1994, recht van de schoolbanken naar Muylenberg gekomen. Vanaf dag één was ze hier supercontent en gaat ze elke dag opgewekt werken.

Onze dochter komt naar de dagondersteuning en gaat er werken in drie ateliers: semi-industrieel werk, crea en expressie. Hier vind je veel variatie in de taken en werkjes. Dit alles met veel goesting!

Af en toe komt Tiny ook logeren in Muylenberg, waar ze steeds naar uitkijkt.

Daguitstappen, iets gaan drinken, festivals, het jaarlijks bal,… zijn welgekomen afwisselende activiteiten met de dagdagelijkse structuur die de dagondersteuning haar biedt.”

Vader van Tiny

“Ik ben een vrijwilliger van het eerste uur en ik doe dit zeer graag! Anders zou ik het niet zo lang volhouden.

Doordat mijn moeder actief was in vereniging ‘Streepje zon’ (een kleine organisatie voor mensen met een beperking) kwam ik in contact met  mensen met een beperking. Toen Muylenberg werd opgericht, ging ik 1 maal per week iets drinken met iemand. Nu doe ik dit nog steeds met iemand van Perelaar, een afdeling in Retie. Aangezien ik nogal sportief ben, engageerde ik me ook toen de vraag naar fietsvrijwilligers werd gesteld. Eerst op donderdagvoormiddag, later ook op dinsdag. We hebben samen heel wat kilometers in de benen, dit was een zeer leuke periode.

Ik vind Muylenberg een toffe organisatie, waar men probeert het iedereen naar zijn zin te geven, ook al is dit niet altijd gemakkelijk.

Ik vind vrijwilligerswerk belangrijk, omdat dit de bewoners meer kansen geeft om dingen buiten Muylenberg of de leefgroep te doen. Ook het sociale contact is voor zowel mensen met een beperking als wij, vrijwilligers, belangrijk. Het geeft mij ook veel voldoening te zien hoe iedereen er goedgezind van wordt en dankbaar is voor wat je doet. Je krijgt van iedereen veel vriendschap.

Ik hoop dat ik nog vele jaren vrijwilliger kan blijven bij Muylenberg!”

Vrijwilliger Ann

Contact

Muylenberg vzwMuylenberg
Mermansstraat 20
2300 Turnhout
+32 (0)14 41 27 25
info@muylenberg.be
www.muylenberg.be

Andere organisaties die wij ondersteunen