Bericht aan de vrijwilligers n.a.v. het coronavirus

Rekening houdend met de maatregelen die de regering heeft aangekondigd, heeft ook Caritas een aantal regelingen getroffen. Ze zijn van kracht vanaf 16 maart tot minstens 3 april (het begin van de Paasvakantie).

Hun objectief is dubbel: enerzijds het behoud van een basisdienstverlening voor ons doelpubliek, en anderzijds de bescherming van het personeel en de kwetsbare personen die we begeleiden, en dat meer bepaald door het beperken van sociale contacten.

Voor de activiteiten in verband met jouw engagement in een bepaald project, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke van het project, die vermeld staat in je vrijwilligerscontract, om geval per geval de noden te bekijken, en geen initiatieven te nemen zonder daarover te overleggen.

Caritas, geïnspireerd door het Evangelie, roept niettemin haar vrijwilligers, die niet tot risicogroepen behoren (opgelet voor de centra van Fedasil: enkel vrijwilligers jonger dan 45 jaar worden toegelaten), op om de meest kwetsbaren niet aan hun lot over de laten (hetzij gelinkt aan je vrijwilligersengagement, hetzij elders).

Het is natuurlijk zeer belangrijk afstand te houden van oudere mensen en zij die tot risicogroepen behoren en hen zo te beschermen. Toch kan je op een andere manier actief zijn: deel jouw ideeën en voorstellen.

Wij vragen nog eens met aandrang de gezondheidsvoorschriften die ondertussen gekend zijn, in acht te nemen: preventie, hygiëne en verwijdering van mensen die ziektesymptomen vertonen. Een overzicht vind je hier

Coronavirus COVID-19

  • Het virus wordt overgedragen door het inademen van geïnfecteerde druppeltjes. De overdracht kan plaatsvinden door hoesten, niezen, spreken of door in contact te komen met oppervlakken waar de druppeltjes op neergedaald zijn.
  • Het virus kan vervolgens via de handen worden overgedragen op de slijmvliezen van de mond, neus of ogen.
  • De incubatietijd varieert van 2 tot 14 dagen.
  • Er is om deze reden momenteel geen andere oplossing dat het in quarantaine plaatsen van geïnfecteerde personen en, waar mogelijk, het vermijden van onnodig sociaal contact.

Preventiemaatregelen op vlak van hygiëne

  • Vermijd handen geven en omhelzingen, zolang de dreiging van het coronavirus actueel is.
  • Houd een minimale afstand van 1 meter tussen jezelf en je gesprekspartner.
  • Was regelmatig je handen met water en zeep of met een alcoholgel en dit gedurende ten minste 20 seconden.
  • Als je niest of hoest, doe dit dan in een papieren zakdoek, die je vervolgens in een gesloten vuilnisbak werpt en was hierna je handen zoals hierboven beschreven.
  • Indien je geen papieren zakdoek ter beschikking heeft, nies dan niet in je handen maar in je elleboog.
  • Raak je gezicht, mond of neus zo min mogelijk aan.

Bedankt voor je medewerking.

Foto: Flickr

Caritas