Bevraging menstruatie-armoede in Vlaanderen

In Groot-Brittannië is ‘period poverty’ al langer een gekend probleem, maar ook in Nederland bleek 1 op 10 vrouwen getroffen door menstruatie-armoede. Hoe zit dat in Vlaanderen?

In deze bevraging onderzoeken we menstruatie-armoede in Vlaanderen. Menstruatie-armoede, ook ‘period poverty’ genoemd, is wanneer iemand door gebrek aan geld geen menstruatieproducten kan kopen. Volgens het onderzoek ‘Bloed Serieus’ van Plan International heeft in Nederland bijna 1 op de 10 meisjes tussen 12 en 25 jaar weleens onvoldoende geld voor hygiëneproducten, zoals maandverband en tampons. Eerder bleek menstruatie-armoede ook in Groot-Brittannië een reëel probleem. In Vlaanderen ontbreken tot nog toe cijfers over dit thema.

Menstruatie-armoede kan op verschillende levensdomeinen invloed hebben. Naast een hygiëneprobleem dat de gezondheid kan schaden, is er het gevoel van schaamte. Bijna de helft van de Britse meisjes miste al eens een schooldag door gebrek aan hygiëneproducten.

Bestaat menstruatie-armoede ook in Vlaanderen? Dat wil Caritas Vlaanderen met deze bevraging achterhalen.

Jouw deelname helpt ons! Met jouw medewerking kunnen we de situatie in Vlaanderen in kaart brengen en beleidsaanbevelingen doen om de situatie te verbeteren.

Ben jij tussen 12 en 18 jaar en wil je ons helpen bij ons onderzoek? Vul dan vandaag nog de enquête in. Deze neemt maar een vijftal minuten in beslag. Of deel de bevraging onder je vrienden en kennissen: https://nl.surveymonkey.com/r/NRYSDPW.

Alvast bedankt!

Caritas