Boodschap van Caritas Internationalis, n.a.v. de Werelddag van de Armen

Paus Franciscus nodig ons uit om op 15 november 2020 samen met hem de Werelddag van de Armen te vieren.

De boodschap is dit jaar: "Strek uw hand uit naar de armen" (Sir 7:32). Dit is een gepaste oproep aan ons allemaal in een jaar waarin velen van ons zich hebben afgesloten van de wereld om ons te beschermen tegen de coronaviruspandemie.

Volledige tekst van de paus (in het Engels)

Ondanks de enorme wereldwijde uitdagingen van 2020 heeft Caritas laten zien dat de liefde voor de naaste niet in lockdown gaat en zich niet afsluit van de armen en kwetsbaren op het ogenblik dat zij er het meeste nood aan hebben. De missie van Caritas om te luisteren en te begeleiden wordt gevoed door onze vele vrijwilligers en medewerkers die zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere wereld.

Onze pausen hebben ons eraan herinnerd dat "Caritas zich in het hart van de kerk bevindt" en dat de Werelddag van de Armen een moment is om onze opdracht te onthouden en te verdiepen om de armen centraal te stellen, hen op te richten en om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord.

Tijdens de Algemene Vergadering van mei 2019 hebben de afgevaardigden van Caritas "Caritas in het hart van de kerk" goedgekeurd als een van de vijf strategische oriëntaties voor ons werk als confederatie voor de volgende vier jaar.

Onze Vertegenwoordigende Raad heeft onze confederatie verdere richtlijnen gegeven voor de manier waarop we in het hart van de kerk kunnen staan: "Zorg ervoor dat mensen die in armoede leven actief deelnemen aan de opbouw van een inclusieve en rechtvaardige samenleving, een transformerende Caritas en een gastvrije Kerk".

Maar wat betekent dit voor ieder van ons als deel van de Caritas-familie? De antwoorden zijn niet altijd gemakkelijk, maar vereisen een houding die een nederige luisterbereidheid en solidariteit belichaamt.

Laten we niet vergeten dat deze bijzondere dag ter ere van onze broeders en zusters in nood "Werelddag VAN de armen" heet en niet "Werelddag VOOR de armen".

We delen niet alleen een deel van onze rijkdom met de armen, we ontvangen ook heel wat van hen. In een echte christelijke gemeenschap zijn er geen leden die alleen maar geven, en anderen die alleen maar ontvangen. Er zijn alleen buren die delen, want in Christus zijn we allemaal één.

De hand die we uitstrekken naar de armen, is niet alleen een hand die verdeelt, maar ook een hand in nood. We hebben de armen net zo hard nodig als zij ons nodig hebben. Zij dagen ons uit om steeds meer ware getuigen van Christus te worden. Als we de armen ontmoeten, naar hen luisteren en hen begeleiden, zijn zij het die ons evangeliseren. De armen nodigen ons uit om ons hart te openen en onze nauwe, wereldse blik te transformeren om Christus te zien in hun aanwezigheid hier op aarde.

"Wij zijn geroepen om Christus in hen te vinden, om onze stem te verlenen aan hun noden, maar ook om hun vrienden te zijn, om naar hen te luisteren, om voor hen te spreken en om de mysterieuze wijsheid te omarmen die God door hen met ons wil delen". Evangelii Gaudium 198.

De voorzitter van Caritas Internationalis, kardinaal Luis Antonio Tagle, heeft gezegd: "De grote les van mijn leven als pastor is dat ik naar de armen toe moet gaan, niet met woorden, maar met een hart dat bereid is om naar hen te luisteren en van hen te leren. Voordat je ook maar één woord zegt, is het belangrijk om de persoon die voor je staat te begrijpen. Door respectvol naar de armen te luisteren, bevestig je hun waardigheid."

We moedigen u, onze Caritas-vrienden over de hele wereld, aan om na te denken over wat we op persoonlijk en gemeenschapsniveau van de armen hebben geleerd en ervoor te zorgen dat zij in het middelpunt staan van ons denken en handelen op die dag.

Een uitgestoken hand is een teken; een teken dat onmiddellijk spreekt van nabijheid, solidariteit en liefde. Op de Werelddag van de Armen steken we samen de handen uit de mouwen, als één Caritas in wereldwijde solidariteit om inclusieve en rechtvaardige samenlevingen, een transformerende Caritas en een gastvrije kerk op te bouwen.

In Christo,

Monseigneur Pierre Cibambo
Kerkelijk Assistent van Caritas Internationalis

Caritas