Caritas Hulpbetoon biedt noodhulp aan organisaties die werken met dak- en thuislozen

De COVID-19-crisis wordt ook bij dak- en thuislozen steeds zichtbaarder. Caritas Vlaanderen dringt dan ook aan op bijkomende middelen voor lokale besturen en organisaties op het terrein, zodat afdoende en effectieve hulp kan worden geboden.  Caritas Hulpbetoon, de hulporganisatie binnen Caritas Vlaanderen, besliste vandaag om 40.000 euro in te zetten om noden op het terrein te ledigen. Caritas voorziet onder meer hygiënische kits, slaapzakken en handgel die via de CAW’s en voorzieningen op het terrein verspreid zullen worden. Daarnaast kan Caritas Vlaanderen ook in beperkte mate  extra mobiele opvangcapaciteit aanbieden wanneer het nodig is.

Caritas Hulpbetoon, de hulporganisatie van Caritas Vlaanderen, zag de laatste week de signalen vanuit het opvangnetwerk van dak- en thuislozen toenemen. “We vingen vooral berichten op die wijzen op een toename van dak- en thuislozen die op zoek zijn naar opvang”, legt Thijs Smeyers, woordvoerder van Caritas Vlaanderen uit. “De Vlaamse CAW’s kunnen dat op dit moment nog aan, maar zoeken wel opties om achter de hand te hebben voor wanneer er zich ziektegevallen voor zouden doen. 'Blijf in uw kot' is moeilijk als je geen kot hebt.”

Verder zijn er ook vragen rond hygiënische mogelijkheden voor dak- en thuislozen. Daar wil Caritas bijspringen met extra middelen om in te spelen op de vraag vanuit de CAW’s en andere organisaties. “Het is moeilijk om je handen te wassen als je geen zeep hebt, zo simpel is het. We zullen daarom vanaf volgende week via de opvangcentra van de Vlaamse CAW’s en via andere organisaties in totaal 1500 hygiënische kits verspreiden. In zo’n kit zit zeep, shampoo, een handdoek, maandverband voor vrouwen, zakdoeken, een tandenborsel, een hersluitbaar zakje en een binnenzak voor in een slaapzak”, legt Smeyers uit. Dankzij de Tiense Suikerraffinaderij verwacht Caritas ook een levering ontsmettende handgel, die verder verspreid zal worden.

Caritas verdeelt in de komende weken ook slaapzakken en slaapmatjes via dezelfde organisaties, omdat zij daar nu al nood aan hebben. De capaciteit van de opvangplaatsen wordt opgedreven en er is dus ook extra vraag naar die materialen. De opvangstructuren voor dak- en thuislozen kunnen de omstandigheden vandaag nog wel aan, maar Caritas vreest voor de komende weken. “We verdelen actief informatie aan de verenigingen én aan de lokale besturen. Er zijn velen die zich afvragen wat er zal gebeuren wanneer iemand zonder thuis binnen moet blijven. Niet iedereen heeft daar de capaciteit of mogelijkheden toe”, zegt Smeyers.

Om snel capaciteit bij te creëren, heeft Caritas enkele humanitaire shelters in gereedheid gebracht. “De ervaring van het Internationale Caritasnetwerk bij buitenlandse gezondheidscrisissituaties komt goed van pas”, legt Smeyers uit. “We hebben enkele multifunctionele tenten aangekocht, van hetzelfde type als in Afrika gebruikt werden tijdens de ebola-uitbraak enkele jaren terug. Deze tenten kunnen in compartimenten opgedeeld worden, zodat je patiënten kan scheiden en je kan de wandzeilen desinfecteren. Dat is niet onbelangrijk wanneer je er zieke mensen in opvangt.”

Caritas hoopt echter de tenten niet te moeten inzetten in Vlaanderen. Hopelijk komen er extra middelen voor de lokale besturen, zodat andere en betere oplossingen kunnen gevonden worden wanneer zieke daklozen opgevangen moeten worden, dan humanitaire shelters, zoals bv. zorghotels of extra inloopcentra. Al kregen we wel al meteen een vraag van twee lokale besturen, één zonder opvangmogelijkheden en één dat samenwerkt met een CAW, met interesse in deze humanitaire shelters. Maar we hopen dus dat dat niet nodig zal zijn”, zo besluit Smeyers.

Noot aan de redactie: Caritas Hulpbetoon maakt 30.000 euro vrij uit eigen middelen. Daarnaast wordt ook 10.000 euro uit de COVID-19-oproep van de Koning Boudewijnstichting toegevoegd. In totaal wordt dus 40.000 euro gebruikt om lokale organisaties die werken met dak- en thuislozen te ondersteunen.

Meer info:
Thijs Smeyers, woordvoerder Caritas Vlaanderen,
M +32(0)496 82 93 98

Caritas