Caritas Vlaanderen steunt slachtoffers watersnood

In juli werd ons land, net als de buurlanden, getroffen door extreme regenval en overstromingen.
Het riep herinneringen op aan Ruisbroek in 1976 en de maasvallei en het Demerbekken in 1998. Maar de dodentol lag ditmaal nog hoger, de verwoestingen zijn enorm. De impact was het grootst in Wallonië en de Vesdervallei, maar ook Limburg en het oosten van Brabant kregen te maken met wateroverlast.

Niet alleen de omvang van de ramp was ongezien, ook de hulpverlening en de golf van solidariteit die spontaan op gang kwamen, waren massaal. Het leger en het Rode Kruis zetten de grote middelen in. Talloze vrijwilligers gingen in de getroffen regio’s helpen met voedselbedeling en opruimingswerken.

Ook Caritas Secours, onze Franstalige zusterorganisatie, was met verschillende deelorganisaties op het terrein aanwezig. Vanuit Caritas Hulpbetoon maakten we direct een eerste schijf van 50.000 € vrij voor onmiddellijke hulpverlening.

Ondertussen is het water weggetrokken, maar de heropbouw zal een werk van lange adem zijn. Vele bewoners van de getroffen wijken zijn sociaal zeer kwetsbare mensen, die vaak hebben en houden verloren, en nu op zoek moeten naar een nieuwe huurwoning, terwijl duizenden woningen ineens van de markt zijn verdwenen. Daarnaast ontbreken vaak ook dagelijkse gebruiksgoederen, meubelen, keukenuitrusting. Noodzakelijke dingen, maar vaak onverzekerd, of verzekeringstechnisch zonder waarde.

Voor deze slachtoffers van de watersnood willen we ons als Caritas Hulpbetoon, samen met Caritas Secours, inzetten. We zetten daarvoor twee pistes uit:

  • Enerzijds richten we ons op daadwerkelijke steun aan die getroffen gezinnen en alleenstaanden, die niets meer hebben. We brengen noden in kaart, en proberen individueel hulp op maat te bieden, voor kleine maar noodzakelijke aankopen. We mikken daarbij vooral op degenen die helemaal uit de bootvallen en nergens terecht kunnen.
  • Anderzijds willen we inzetten op administratieve en juridische ondersteuning, zodat deze mensen maximaal ondersteund kunnen worden om hun rechten te doen gelden en uit te putten. Waar ze anders vanuit zichzelf niet toe zouden komen.

Ook bij een vroegere watersnood in het Maasland, meer dan 20 jaar geleden, hebben we deze piste bewandeld, en met succes. We willen hier opnieuw middelen voor vrij maken. Wie zo goed als alles kwijt is, geen verzekering heeft om op terug te vallen, of geen waarde kan bewijzen, kan op die manier bij ons terecht voor zowel financiële ondersteuning als administratief-juridische hulp.

De overstromingen en de vloedgolf van juli 2021 waren een tragedie. Wat op enkele uren werd verwoest, zal jaren vergen om opnieuw gestalte te geven: levens moeten heropgebouwd worden. We willen daarbij helpen, ons steentje bijdragen. Voor langere tijd. Het vergt inspanning, maar ook – veel – middelen.

Help jij ons helpen?

Ik doneer online

Ik doe een overschrijving op:

IBAN: BE80 7765 9023 3377
BIC: GKCCBEBB
Vermelding: watersnood

Bedankt!

Caritas