Doorstart acties in kader coronacrisis

Caritas Vlaanderen was in de coronacrisis op verschillende domeinen actief. De meest tastbare inzet was de noodhulp die we boden aan organisaties die zich inzetten voor dak- en thuislozen. We verdeelden 3000 hygiënische kits, 1000 busjes handgel, 670 slaapzakken en daarnaast ook slaapmatjes, lakenpaketten, matrassen en veldbedden.

We participeerden aan het overleg in de Taskforce Kwetsbare Gezinnen van de Vlaamse overheid. We zochten er samen met andere sociale organisaties naar oplossingen voor de door de crisis getroffen kwetsbare gezinnen.

We lieten ziekenhuispastores en pastores in sociale organisaties aan het woord over de uitdaging om persoonlijk contact te bewaren. We zagen vanop de eerste rij hoe in tijden van nood meer verbondenheid ontstaat.

We danken jullie voor de massale steun die we kregen voor onze steunacties. De kaartenactie met illustraties van Laura Janssens, de crowdfundingsactie en de 'Maand van de solidariteit' van Edenred leverden samen 28.964 euro op. Hierdoor konden we onze noodhulp optrekken tot 60.000 euro. We konden daarmee voorlopig voldoen aan de vraag naar noodgoederen vanuit sociale organisaties die met dak- en thuislozen werken.

Blijvende inzet
Wij zijn er ons heel erg van bewust dat hiermee niet alle problemen opgelost zijn. Wij zullen dan ook, zoals steeds, met onze beperkte middelen optimaal trachten in te gaan op vragen van de sociale organisaties die werken met kwetsbare groepen om hen in de mate van het mogelijke te ondersteunen. Daarnaast blijven wij onze expertise ten dienste stellen van het lokale, Vlaamse en federale armoedebeleid.

We zullen dus ook onze noodacties herhalen. Het bestuursorgaan van Caritas Hulpbetoon vzw heeft opnieuw 30.000 euro uit de reserves vrijgemaakt voor de verdeling van slaapzakken, matrassen en hygiënekits, en voor andere onmiddellijke steun.

Caritas