Een terugblik op de Spelcaravan in 2023

In 2023 bewoog er veel binnen het project ‘de Spelcaravan’ op de doortrekkersterreinen van Lille en Asse. Samen met onze vrijwilligers Amaia, Alida en Farida kreeg de Spelcaravan concreter vorm: sinds mei waren we zowat elke vrijdag in Asse te vinden en ook in Lille organiseerden we enkele activiteiten. De kinderen van de woonwagenfamilies reageerden aanvankelijk wat afwachtend, maar we konden het ijs snel doen smelten. Tijdens deze Spelcaravan-momenten hebben we getracht een open en respectvolle vertrouwensband met de kinderen op te bouwen, wat niet evident is, want de kinderen mogen slechts een 3-tal weken op het terrein verblijven en moeten daarna verder trekken. Toch kregen we het vertrouwen om inhoudelijk met hen aan de slag te kunnen gaan. We maakten daarbij gebruik van de Spelcaravan-box vol educatief en spelmateriaal en bedachten ook nieuwe creatieve spelletjes en oefeningen.

We zagen iedere week nieuwe, maar ook vertrouwde gezichten. Altijd stonden er kinderen ons enthousiast op te wachten en zwaaiden ze ons nog uit bij het afscheid. Met het einde van het jaar in zicht vervoegde ook studente Merel zich voor enkele weken bij ons vrijwilligersteam. Ze wijdt haar bachelorproef aan het thema van rondtrekkende families en wilde meer van hen te weten komen door samen met ons hun leefwereld te verkennen via de Spelcaravan.

De eerste stappen zijn gezet, de zaadjes zijn geplant in Asse en Lille. We hebben al een vaatje vol mooie herinneringen opgebouwd, waar we absoluut een vervolg aan willen breien. In 2024 willen we de Spelcaravan verder ontwikkelen, door bijvoorbeeld meer te gaan differentiëren volgens de leeftijden en het niveau van kennis en competenties van de kinderen.

Een warme dank aan de vrijwilligers die zich ten volle hebben gesmeten in hun engagement, want zonder hen was dit allemaal niet mogelijk!

Voel jij het ook kriebelen? Wil jij ook mee je schouders willen zetten onder dit boeiende project?Je zou een verschil kunnen betekenen in het leven van de kinderen op de doortrekkersterreinen. Wij heten je alvast hartelijk welkom!

Deze kinderen hebben niet het voorrecht om naar school te gaan, dus hebben we het op ons genomen om eenvoudige maar inclusieve activiteiten te creëren die hun dag opvrolijken, meestal binnen de gezellige grenzen van een caravan.

Alida Battaglia en Amaia Azpiroz