Encycliek Fratelli Tutti uitgelegd

De derde encycliek van paus Franciscus, 'Fratelli Tutti' (of 'Allemaal broeders', oktober 2020), handelt over broederlijkheid en sociale vriendschap. De rondzendbrief, die aan de hele wereld gericht is, heeft een doctrinair en een uitgebreid reflectief luik. 

"Als we elkaar willen ontmoeten en helpen, moeten we met elkaar in dialoog treden." (198) "Authentieke sociale dialoog veronderstelt het vermogen om het standpunt van de ander te respecteren, en te aanvaarden dat het legitieme overtuigingen of belangen kan bevatten." (203)

"Vergeven betekent niet toelaten dat een crimineel zijn eigen waardigheid en die van anderen blijft schenden of dat hij schade mag blijven berokkenen. Wie onder onrecht gebukt gaat, moet zijn rechten en die van zijn familie krachtig verdedigen, juist omdat hij de waardigheid moet behouden die hij als een liefdevol geschenk van God gekregen heeft." (241) "We kunnen niet tot overeenstemming komen en ons verenigen om wraak te nemen of anderen behandelen met hetzelfde geweld waarmee zij ons behandelden, of mogelijkheden voor vergelding beramen op een schijnbaar legale manier." (242)

De hele encycliek is online beschikbaar

De Antwerpse Gilde van Sint-Ivo wijdde aan de encycliek een reeks videoconferenties. Met bijdragen van onder andere bisschop Johan Bonny, emeritus hoogleraar Marc Bossuyt, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, ererector van de KU Leuven Marc Vervenne en onze voorzitter Bruno Aerts.

In negen afleveringen lichten zij de hoofdstukken van de encycliek toe.

Bekijk de hele reeks

Caritas