Euronews op bezoek op de Lübecksite

In Europa leeft 80% van de Roma nog steeds in armoede. Caritas Vlaanderen en Stad Gent werken aan integratie van Roma om hen uit een mensonwaardige leefsituatie te halen en aan een betere toekomst te werken. Maar er is dringend nood aan een nationaal en Europees beleid om armoede, ongelijkheid en discriminatie bij Roma structureel aan te pakken.

Meabh McMahon van Euronews English ontmoette Mario en Roxana op de Lübecksite in Gent, waar we Roma uit precaire mobiele woonomstandigheden tijdelijk opvang bieden. Dit is een verhaal van waardigheid en inclusie: