Helpende handen aan slachtoffers overstromingen 2021

Beeld: Wikimedia

Een jaar na datum zijn veel slachtoffers van de overstromingen van juli 2021 in Wallonië nog maar kunnen beginnen met de herstellingswerken. We krijgen nu concrete vragen naar materialen om die werken te kunnen doen. Vanuit die noden zijn we vertrokken voor de levering van verf voor zo'n 100 gezinnen en bereiden we gereedschapskisten voor. We bekijken bovendien wie baat heeft bij ondersteuning in de vorm van elektronische apparaten. Willen we ook de volgende maanden nog aan de hulpvraag kunnen voldoen, dan zijn bijkomende middelen nodig.

In juli vorig jaar werd ons land, net als de buurlanden, getroffen door extreme regenval en overstromingen. De omvang van de ramp was ongezien. Vooral de Vesdervallei met Verviers, Pepinster, Trooz, Chaudfontaine en Luik werden getroffen. Op enkele uren tijd verloren tienduizenden mensen hun hele hebben en houden.

Gelukkig waren ook de hulpverlening en de golf van solidariteit die spontaan op gang kwamen, massaal. Talloze vrijwilligers gingen in de getroffen regio’s helpen met voedselbedeling en opruimingswerken. Een voorbeeld van nationale solidariteit, waarbij helpen op de eerste plaats kwam.

Toen al was duidelijk dat de heropbouw een werk van lange adem zou zijn. De ramp blijft ook vandaag nog zeer actueel. Vele getroffen bewoners waren al sociaal zeer kwetsbare mensen, die nu ook hun woning kwijtspeelden. Duizenden woningen verdwenen in het kolkende water, terwijl de nood aan woningen daarvoor ook al enorm was. Sommigen van hen logeren al die tijd bij familie, vrienden of kennissen, anderen keerden terug maar moeten het nog steeds stellen zonder afdoende verwarming. In deze warme dagen bedenken we ons dat het voor velen opnieuw een grimmige winter zal worden.

We deden met Caritas Hulpbetoon vorig jaar uitdrukkelijk beroep op uw hulp. Die was ronduit overweldigend. Meer dan 350.000 euro konden we zo bestemmen voor hulpverlening. Het grootste deel daarvan is ofwel reeds uitgegeven, of minstens toegekend. Omdat de overstromingen voornamelijk in Wallonië plaatsvonden, is het in eerste instantie Caritas Secours (de operationele Caritas-organisatie in het Franstalige landsgedeelte) die de operaties en de samenwerking met partnerorganisaties op het terrein coördineert. Caritas Hulpbetoon verschafte zowel financiële steun aan Caritas Secours maar ontwikkelde, in samenwerking met Caritas Secours en met lokale parochies, ook directe lijnen van hulpverlening met projecten op het terrein.

Maar de nood blijft torenhoog. Voor velen is de verzekering geen oplossing, omdat ze niet verzekerd waren, of omdat de economische waarde van hun schamele huisraad nauwelijks wat voorstelde. Zij komen wel in aanmerking voor het Rampenfonds, maar ook dat is een langzaam proces, waarbij slechts een zeer beperkt aantal dossiers is behandeld. Eén jaar na dato is een kwart van de verzekerden nog steeds niet vergoed. En bij de onverzekerden zijn 4.100 van de 7.700 aanvragen bij het Waalse rampenfonds nog steeds 'in behandeling'.* Waar vorige zomer de kerstperiode van 2021 werd vooropgesteld als streefdatum van herstel, lijkt nu volgende kerst realistischer.

Ondertussen blijft onze hulp noodzakelijk: kleine renovaties, meubels en huishoudelijke apparaten, administratieve ondersteuning. Willen we dit ook de volgende maanden en de volgende winter blijven doen, dan zijn bijkomende middelen nodig.  

Waarom sleept het herstel zo aan? Verzekeringsexperts hadden meer dan een drukke agenda om alle expertises en tegenexpertises af te handelen. Zolang moest de situatie onaangeroerd blijven. Nadien volgden de afbraakwerken van instabiel geworden muren en ontvochtiging van de huizen. Schilder- en plamuurwerken konden pas volgen eens het vocht verdwenen was. De uitbetaling van schadedossiers bij verzekerden liet bovendien op zich wachten. Zonder geld kon men niets beginnen.

Vandaar zien we nu pas bij de partners een grote vraag naar verf en gereedschapsmaterialen. Op die vraag zijn we onmiddellijk ingegaan. Op 14 juli leverden we met Caritas Hulpbetoon meer dan 1.500 liter verf aan Côté Solidarité, één van de partners van Caritas Secours. Zij nemen de distributie ervan de komende dagen op zich. Hiermee hopen we zo'n 100 gezinnen te kunnen ondersteunen.

Daarnaast bereiden we een eerste levering van gereedschapskisten voor, die we in augustus plannen uit te delen. Die vraag naar basis doe-het-zelf gereedschap komt er vanuit de lokale partners. Blijkbaar is de nood aan simpele materialen als schroevendraaiers, enkele sleutels, een hamer, zaag en meetlat groot. Die spullen zijn immers ook weggespoeld met het water.

We bekijken bovendien met de partners of er eventueel nood is aan een nieuwe levering van grotere elektrische apparaten. We hopen hen hiermee in september van dienst te zijn.

Caritas Secours doet een oproep naar vrijwilligers: Laat ons weten welke hulp je kunt bieden en wat jouw beschikbaarheid is gedurende de hele zomer, via coordinationliege@caritassecours.be of op travaux@cotesolidarite.be

* Bron: VRT NWS, Tijdslijn: de zondvloed in de Vesder-vallei, van toen tot nu