"Het is niet omdat je een dossier sluit, dat het probleem ook opgelost is”

Beeld: Wikimedia

Caritas plaatst voetnoot bij bericht Assuralia over afronden schadedossiers overstromingen

Eind januari kwam het bericht van Assuralia, dat op 3 % na, de schadedossiers van de overstromingsramp in Wallonië waren afgerond, voor een bedrag van 2 miljard, dat nog zou aangroeien tot geschat 2,4 miljard. Het klonk alsof daarmee het probleem achter de rug was. Wel hield Assuralia een pleidooi om de zaken in de toekomst sneller te laten vooruitgaan en de administratieve lasten te verminderen. Daar kunnen we alleen maar mee akkoord gaan. Maar toch even een kanttekening bij het feit dat de problematiek van de watersnood grotendeels achter de rug zou zijn. Dit lijkt toch een grove onderschatting van de werkelijkheid.

Vele schadedossiers slepen aan, vele kwetsbare slachtoffers zitten niet in de officiële cijfers voor een terugbetaling omwille van administratieve rompslomp of omdat ze de waarde van wat verdwenen is niet kunnen aantonen, omdat het vaak om vernielde tweedehandsspullen gaat. Of omdat men als huurders niet terecht kan op een veel krappere huurmarkt…

Wij werken nauw samen met verschillende lokale verenigingen op het terrein, die dagelijks in contact staan met honderden getroffen gezinnen. Velen onder hen leven nog steeds in schrijnende omstandigheden. Ze wonen op de eerste verdieping omdat het gelijkvloers nog niet droog is, hebben geen elektriciteit of leven al meer dan 1,5 jaar zonder warm water. Zelfs vandaag zijn er nog steeds nieuwe slachtoffers die zich melden.

Jean Spronck

voorzitter van Caritas Secours

Sinds de ramp in juli 2021 plaatsvond heeft Caritas, via haar binnenlandse operationele afdelingen Caritas Secours en Caritas Hulpbetoon, heel wat inspanningen geleverd in de getroffen gebieden, dankzij de vele ontvangen giften. Zo doneerden we tal van gereedschapskisten, tientallen pelletkachels, brandstoffen (hout, stookolie, pellets, …) meer dan 1.500 liter verf, meubels en ander materieel. De financiële en materiële steun is anderhalf jaar lang nooit gestaakt.

Nu de ondersteuning door de overheid stil dreigt te vallen, richt Caritas een eigen taskforce op, samen met Coté Solidarité en vrijwillige Ecrivains Publics. We willen hiermee juridische bijstand verlenen aan de kwetsbare slachtoffers die bijna twee jaar na de tragedie zijn achterblijven. We willen nagaan waar de slachtoffers precies recht op hebben, welke stappen ze best ondernemen en hen ook helpen bij het schrijven van brieven, het indienen van dossiers en de opvolging met administraties.

Sommigen hebben zelfs de hoop opgegeven dat ze nog iets zouden kunnen terugkrijgen omdat ze niet weten hoe ze eraan moeten beginnen, en worstelen met alle digitale procedures. Terwijl het al de tweede winter die ze moeten meemaken in schrijnende omstandigheden.

Dominic Verhoeven

directeur Caritas Vlaanderen