Hulp na de zondvloed

Het ongeziene noodweer van de afgelopen dagen heeft voor heel wat wateroverlast en ravage gezorgd in Luik, Limburg en Vlaams-Brabant.  Het water begint te zakken, maar de ellende is daarmee nog niet voorbij. Jammer genoeg dreigt de watersnoodramp voor heel veel mensen een lange nachtmerrie te worden.

Dat zal zeker het geval zijn voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. , die het weinige dat ze hadden kwijtraken, wellicht ook niet zullen kunnen verhalen op een verzekering. Het rampenfonds biedt allicht een mogelijkheid, maar ook hier zal ondersteuning nodig zijn om een dossier in te dienen. 

Caritas Vlaanderen wil met haar operationele werking Caritas Hulpbetoon  hulp bieden aan deze personen en gezinnen die in uitzonderlijke nood verkeren, om hen te helpen hun leven herop te nemen.

Steun ons daarom via:

overschrijving op BE80 7765 9023 3377 met vermelding 'Watersnood'.

of Doe een online gift

Dankzij jouw gift kunnen wij zorg op maat bieden aan de meest kwetsbare slachtoffers. Voor giften van 40 euro of meer ontvang je volgend jaar een fiscaal attest van ons.

Alvast bedankt voor jouw steun!

Wens je contact op te nemen?

Dominic Verhoeven
dominic.verhoeven@caritas.be
0496 86 30 47

Caritas