Oproep voor vrijwilligers op doortrekkersterrein in Lille

"Caritas Vlaanderen doet een warme oproep naar enthousiaste vrijwilligers om activiteiten te organiseren voor de kinderen van rondtrekkende families op het doortrekkersterrein van Lille. "Deze kinderen vinden moeilijk toegang tot regulier of afstandsonderwijs. Ze hebben niet zoveel keuze in hun dagopvulling. Daarom willen we hen leerrijke spelletjes en leuke activiteiten aanbieden", vertelt Hélène Vanooteghem van Caritas Vlaanderen bij Radio 2 in Antwerpen." (bron: VRT NWS)

Lees het artikel op VRT NWS

Algemeen over het terrein

De provincie Antwerpen baat een doortrekkersterrein uit aan grenzend aan de carpoolparking van afrit 22 en Het GielsBos. Families van rondtrekkende woonwagenbewoners kunnen er voor korte periodes van twee tot drie weken terecht. Door de realisatie van dit terrein hoeven rondtrekkende woonwagengezinnen niet meer te staan op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. De provincie legde dit terrein aan op vraag en met steun van de Vlaamse overheid. Het terrein in Lille telt 25 standplaatsen. Naast de standplaatsen is er ook een sanitair gebouw en een lokaal voor de terreinbeheerder.

Caritas Vlaanderen op het doortrekkersterrein

Binnen Caritas Vlaanderen is  vrijwilligerswerk een grote pijler. We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het doortrekkersterrein van Lille om animatie en leerrijke spelprikkels mogelijk te maken voor de kinderen en jongeren op het terrein (zowel binnen en buiten). Waarom? Deze kinderen vinden moeilijk tot geen toegang tot het regulier onderwijs en missen bepaalde (basis)educatie. Op een héél laagdrempelige manier, aan de hand van spel, willen we hen kennis en vaardigheden verder ontwikkelen; allerhande thema’s kunnen aan bod komen: taal, natuur, sport, wereldoriëntatie, ... . Op deze manier willen we de kinderen en jongeren ook in contact te brengen met mensen buiten hun dagdagelijkse leefwereld. We willen hun dag een leerrijke en leuke invulling geven.

Waarom het doortrekkersterrein?

De kinderen van woonwagenbewoners (Roma) op de 4 doortrekkersterreinen in Vlaanderen, zoals in Lille, vinden moeilijk toegang tot onderwijs en educatie in Vlaanderen. Met allerhande activiteiten, vormgegeven door vrijwilligers, willen we hun kennis en kansen aanbieden om die leefwereld te verruimen en bijvoorbeeld hun talenten te ontdekken.

Profiel vrijwilliger

We zijn op zoek naar vrijwilligers met een open geest en gemotiveerd om kinderen warm te maken voor spel en actie. Een pedagogische of educatieve achtergrond is absoluut geen vereiste. Iedereen die graag met kinderen bezig is en vlot in omgang, is welkom. Creativiteit en initiatief krijgen veel mogelijkheden in de werking.  

Wil jij je opgeven als vrijwilliger? Meer info

Caritas