Terugblik eerste leerpad Young Caritas Europa: voor sterker vrijwilligerswerk

Young Caritas Europa organiseert de komende twee jaar vier leerpaden voor stafmedewerkers jeugd- en/of vrijwilligerswerk en vrijwilligers van Caritas-organisaties binnen de EU. Onze stafmedewerker vrijwilligerswerk Hélène Vanooteghem was erbij op het eerste leerpad in Ljubljana, Slovenië. De uitwisseling van kennis en concrete praktijken laat haar toe het vrijwilligerswerk voor Caritas Vlaanderen op een (nog) meer efficiënte en attractieve manier in te vullen.

Opzet

Young Caritas Europa organiseerde een eerste van 4 leerpaden. Tijdens verschillende workshops konden de deelnemers zowel theoretische als praktische inzichten verwerven over het opzetten van jeugd- en vrijwilligerswerk, met zijn uitdagingen en organisatiekaders, en de manier waarop Young Caritas Europa dit vorm wil geven en stimuleren, … Er werd veel aandacht besteed aan uitwisseling aan de hand van cases en spelopdrachten. Een leerrijk bezoek aan een Young Caritas initiatief liet bovendien toe de inzichten in de praktijk te zien.

Eerste leerpad @ Ljubljana Slovenië (maart 2024)

Hélène Vanooteghem: “Het eerste leerpad ging door in Ljubljana, Slovenië, van maandag 11 maart t.e.m. donderdag 14 maart. Op maandagavond werden we hartelijk welkom geheten door Caritas Europa institutional director Marc Somers en de co-host Caritas afdeling, Caritas Slovenië. Ze moedigden ons aan om goede praktijken uit te wisselen en stil te staan bij wat we met ons werk voor anderen willen betekenen. De uitdaging is om een unieke, stabiele, maar ook aantrekkelijke factor te zijn temidden het grote aanbod aan ngo’s dat zich bezig houdt met vrijwilligerswerk. Fondsen zijn daarbij een belangrijke motor voor ons werk. De overwegend nieuwe uitdagingen gepaard met deze fondsen en subsidies vormen een extra zorg en werkvlak voor alle Caritas-afdelingen.”

Focus en ervaringen

Hélène: “De focus van dit eerste leerpad lag op hoe je als organisatie jong vrijwilligerswerk (met en voor jongeren) kon opbouwen. Praktische en organisatorische aspecten wisselden af met advocacy, stakeholder analyses, de identiteit van jong vrijwilligerswerk binnen je Caritas afdeling, … De denk- en brainstormoefeningen met andere Caritas-afdelingen (zoals met Denemarken, Spanje, Bulgarije, Albanië, Portugal, Slovenië, Schotland, …) waren erg leerrijk en boden de kans om praktijkgerichte voorbeelden uit te wisselen. Het werd duidelijk dat we in verschillende contexten en door verschillende werkingen heel veel verschillende uitdagingen kennen, maar elkaar tegelijk vaak terugvonden in boeiende universele onderwerpen zoals: jongeren blijven motiveren, hen aanspreken en warm maken voor dat wat Caritas is en doet, de Kerk als instituut en gemeenschap betrekken, Young Caritas en haar identiteit binnen Caritas, …”

Hélène Vanooteghem

De focus van dit eerste leerpad lag op hoe je als organisatie jong vrijwilligerswerk (met en voor jongeren) kon opbouwen. De denk- en brainstormoefeningen met andere Caritas-afdelingen waren erg leerrijk en boden de kans om praktijkgerichte voorbeelden uit te wisselen.

Hélène Vanooteghem

Stafmedewerker Vrijwilligerswerk, Caritas Vlaanderen

Bezoek Young Caritas Slovenië

Hélène: “Halverwege de week bezochten we ook het Young Caritas Slovenia center in het centrum van Ljubljana, waar we warm werden ontvangen door medewerkers Luca en Bernarda van Caritas Slovenië en een groep van hun vrijwilligers. Zij getuigden over hun werk en waarom ze zo geboeid zijn door wat ze verwezenlijken voor anderen (jong en oud). We kregen een boeiende inleiding over de ontwikkeling van Young Caritas Slovenië, met de uitdagingen die ze tegenkwamen en de organisatorische respons daarop. We waren erg onder de indruk over de manier waarop ze dit traject hadden vormgegeven. Hun relaas was een praktische toetssteen voor mijn eigen werk en een verrijking voor mij met alternatieve zienswijzen en methoden.”

Tot slot

Hélène: “Deze week was een intense leerschool voor mij met uitwisseling van kennis en praktijken. Ik keerde huiswaarts met een rugzak gevuld met nuttige tools. Er waren voldoende vrije momenten waarop we de kans kregen om te bouwen aan ons netwerk binnen Caritas. Een oprechte dank aan Caritas Europa en Caritas Slovenië met respectievelijk Young Caritas Europa en Young Caritas Slovenië om dit leerrijk event mogelijk te maken deze. Ik kijk ernaar uit om de opgedane kennis in de praktijk om te zetten.”

Young Caritas Europa