Terugblik op vormingsdag 'God aan zet: zorg ingebed'

Op 24 oktober 2019 en opnieuw op 5 december 2018 hielden we in samenwerking met Zorgnet-Icuro de vormingsdag 'God aan zet: zorg ingebed!' voor pastores en pastorale medewerkers in zorgvoorzieningen. Het onderwerp van de vormingsdag was de eigenheid en het belang, de professionaliteit en de diepte van onze spirituele en pastorale zorgverlening binnen een totaalzorg. 140 mensen namen hieraan deel.

In de voormiddag verwelkomden we Leo De Weerdt met zijn lezing ‘Sporen ontdekken van en taal geven aan Gods aanwezigheid in deze tijd’. Hij leerde ons meer over (zorg)pastoraal vanuit christelijke spiritualiteit in het hart van onze hedendaagse samenleving door de bril van een gevangenisaalmoezenier.

Daarna was het woord aan prof. Anne Vandenhoeck met haar bijdrage over ‘Maakt de Spirit wijzer?’. Zij bracht een praktisch-theologische visie op de eigenheid van de pastor.

In de namiddag konden de deelnemers kiezen uit vijf werkwinkels:

  • ‘Sta op, klein meisje’ - Weerbarstige Bijbelverhalen en de reflectie op ziekenhuispastoraal, door Martijn Steegen en Carine Devogelaere
  • ‘Alledaags bijzonder’ - over hoe dagelijkse zorg een vindplaats kan zijn van God, door Jan Michels en Lieve Orye
  • ‘Start to Spiritwijzer’ – kennismaking met de bestaande vijf Spiritwijzers, door Steven Capellen en Ilse van Gorp
  • ‘Spiritwijzer: het Spel’, door Veerle Gouwy en Nathalie Dewaersegger
  • ‘De Spiritwijzer in het elektronisch patiëntendossier’, door Filip Witdouck
Caritas