Tournée Carême

Na de eindejaarsfeesten krijgen we telkens opnieuw een aantal voorstellen om ons eet- en drinkpatroon wat bij te schaven. Naast de welhaast traditionele afslankdiëten om klaar te zijn voor een zomer op het strand, kennen we sinds een aantal jaren ook de Tournée Minerale, en initiatieven als ‘40 dagen zonder vlees’. Er wordt heel wat aandacht aan besteed in ochtendshows en radioprogramma’s allerhande, en het is best een gezonde trend.

De omschrijving ’40 dagen zonder’ bevat – in een geseculariseerde versie – reminiscenties naar de katholieke vastentraditie, zonder er zich expliciet in in te schrijven. Toch blijft ook die traditie actueel, al is ze geruisloos naar de achtergrond van het nieuws verdwenen. Met de jaren is de klemtoon daarbij wel verschoven van ‘vasten’ in de strikte zin, wat eten en drinken betreft, naar het meer inhoudelijke aspect van voorbereiding op Pasen: het lijdensverhaal en de kruisdood van Jezus, en zijn verrijzenis op de derde dag, Pasen.

Het gaat dan vooral om ‘inkeer’, om stil te staan bij wat dit voor ons kan betekenen. En om ‘ommekeer’. Om de andere voor jezelf te plaatsen, om te reflecteren over hoe je kan stilstaan bij de pijn en het gemis van anderen die meer tegenslag te verwerken krijgen dan jezelf, in plaats van hen voorbij te hollen in de ratrace van elke dag, zonder hen op te merken. Om, in evangelische termen, naaste te worden van anderen.

Vandaag, Aswoensdag, begint dit jaar die vasten. Laten we daar de komende periode tot Pasen dan ook werk van maken, in de luwte, maar met volharding. Ik nodig je graag uit voor een ‘Tournée Carême’, 40 dagen zonder kortaf te zijn tegen vrienden en collega’s, 40 dagen zonder ergernis, maar misschien nog meer ’40 dagen mét in plaats van zonder’: 40 dagen met méér aandacht voor mensen om ons heen, 40 dagen om onszelf niet in het centrum te zien, maar om naar de periferie te gaan, zoals paus Franciscus steeds weer beklemtoont. Veertig dagen met meer liefde en inzet.

En vooral: om er met volle goesting na deze veertig dagen mee door te gaan!

Aan allen: een deugddoende vastentijd!

Met vriendelijke groet,

Dominic Verhoeven
directeur Caritas Vlaanderen