We moeten radicaal anders beginnen denken over ouderdom

Caritas Vlaanderen wil bijdragen tot een herwaardering van de ouderdom. We doen momenteel onderzoek naar de betekenis van menselijke waardigheid in ouderenzorg. Op MO.be publiceerden we een eerste opinie op basis van ons onderzoek.

"Een positieve blik en gezond aanpassingsvermogen op ouderdom zal een verrijkende en zingevende werking hebben op onze maatschappij."

"Vormen van intergenerationeel wonen bieden een oplossing voor eenzaamheid en stellen de oudere ook in staat zo lang mogelijk betrokken te blijven met de maatschappij en zo de juiste vorm van zorg te vragen en te ontvangen. Mensen die liever niet intergenerationeel wonen, moeten de mogelijkheid krijgen om, indien zij dat willen, dicht in de lokale gemeenschap te integreren."

Lees ons opinieartikel op MO.be