Werelddag van de Armen

Met de Werelddag van de Armen willen we de aandacht vestigen op de meest kwetsbare menen in onze samenleving. Zoals paus Franciscus aanspoorde, willen we onze mouwen opstropen en de allerarmsten ter hulp komen. We willen tegelijk iedereen aanmoedigen ons hierin te volgen.

Lees ons opinieartikel op Kerknet

Bekijk hier de boodschap van paus Franciscus n.a.v. de Werelddag van de Armen (in het Engels)

Caritas