Wereldvluchtelingendag in het teken van solidariteit met vluchtelingen

Vandaag is het Wereldvluchtelingendag, de internationale dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen in het teken van vluchtelingen. Dit jaar ligt de focus op solidariteit met vluchtelingen.

We willen oproepen tot solidariteit met mensen die hun thuisland hebben verlaten om te ontsnappen aan conflicten, vervolging of geweld, extreme armoede, natuurrampen of klimaatverandering. 

Caritas Vlaanderen wil ervoor zorgen dat ze kansen krijgen om zich hier te ontplooien wanneer ze hier toekomen en niet veilig kunnen terugkeren. In ons opvangcentrum 'Peeterskasteel' bieden we hen een onderdak en begeleiding, in samenwerking met Caritas International.be. We zijn er getuige van de inspirerende hoop en veerkracht van ontheemde mannen, vrouwen en kinderen die hun leven weer opbouwen binnen onze samenleving.

Verwelkomen, beschermen, bevorderen en integreren. 
Ik geloof dat het vervoegen van deze vier werkwoorden, in de eerste persoon enkelvoud en in de eerste persoon meervoud, vandaag een verantwoordelijkheid is, een plicht die we hebben tegenover onze broeders en zusters die, om verschillende redenen, gedwongen werden hun thuisland te verlaten: een plicht van rechtvaardigheid, van burgerzin en van solidariteit.

Paus Franciscus

Judith Bosch, coördinator Opvangcentrum Peeterskasteel in Scherpenheuvel, over de opvang van vluchtelingen