Zalig Paasfeest!

De vastentijd staat symbool voor een tocht van ommekeer en inkeer,
voor een tocht door de woestijn vol beproevingen.
Beproevingen waarvan we de afdruk mogen ervaren
in de ervaringen van de mensen waarmee we als Caritas op stap gaan.

Na de blijvende beproeving van de Covid-pandemie
is ook de beproeving van de oorlog terug in Europa,
met het lijden van de Oekraïense bevolking
waarvan de eerste duizenden vluchtelingen ons land bereikten.
Nog vele duizenden meer zullen volgen.

Maar toch staat de woestijn traditioneel ook symbool
voor het onophoudend zoeken en vinden van nieuwe inzichten,
van wegen naar hoop en toekomst, en geluk.

In onze christelijke traditie liet Jezus ons zien
hoe ons niet te laten breken door deze uitdagingen,
of te zwichten voor de verlokkingen van de onmiddellijkheid.
De opdracht tot zichzelf wegcijferende dienstbaarheid
in de voetwassing van de leerlingen bij het Laatste Avondmaal
mag ons aansporen om,
door de diepten en de duisternis van Goede Vrijdag heen,
onze blik gericht te houden op de Verrijzenis,
het ochtendgloren van Pasen.

Met de woorden van Paus Franciscus uit zijn vastenboodschap:
‘Laten we niet moe worden het goede te doen, in concrete daden van naastenliefde;
‘Laten we niet moe worden het kwaad uit ons leven te bannen;
‘Laten we niet moe worden het goede te zaaien.’

En laten we uit de levende herinnering van de op het kruis gestorven en verrezen Jezus,
de hoop en de gelovige zekerheid putten dat niemand er alleen voorstaat,
maar dat onze zorg en solidariteit mee de kiemen mogen leggen
voor een samengedragen en vreugdevolle toekomst voor allen,
waar we ons ieder van op onze eigen plek dagdagelijks voor
kunnen en mogen blijven inzetten!

Zalig Paasfeest!

Caritas