Terugbetaling psychologische hulpverlening start met valse noot

Vandaag had een belangrijke dag moeten worden voor ouders van kinderen met psychologische moeilijkheden. De terugbetaling van eerstelijnspsychologische hulpverlening is officieel een feit. Maar de huidige regeling mist haar doel volledig. Caritas dringt aan op een snelle bijsturing.

Sinds vandaag wordt eerstelijnspsychologische hulpverlening terugbetaald, waardoor patiënten slechts 11 euro betalen voor een consult bij de psycholoog. Dat is goed nieuws voor mensen die kampen met psychologische problemen maar niet de middelen hebben om dure sessies te betalen.

Maar de regelgeving die vandaag ingevoerd wordt, mist haar doel. Dat net een groep die in volle ontwikkeling is geen gebruik kan maken van geestelijke gezondheidszorg stoot Caritas voor de borst. "Door de doelgroepen leeftijdsgebonden te maken vallen kinderen en jongeren uit de boot", stelt Thijs Smeyers, coördinator Politiek en Beleid bij Caritas. "Het is net binnen deze groep dat we belangrijke stappen moeten zetten met oog op geestelijk welzijn."

"Kinderen en jongeren die in een kwetsbaar gezin opgroeien, lopen een hoger risico op psychologische kwetsbaarheid. Zo weten we dat kinderen en jongeren die in een kwetsbaar gezin opgroeien, tot vier keer meer kans hebben om later in contact te komen met instanties binnen de jeugdhulp. We kunnen niet vroeg genoeg ingrijpen om ook deze kinderen en jongeren alle kansen te geven die ze verdienen."

De problemen waar kinderpsychologen mee geconfronteerd worden zijn daarnaast ook niet enkel beperkt tot matig depressieve gevoelens of angststoornissen. "In mijn praktijk kom ik daar eigenlijk niet zo vaak mee in contact," zegt kinderpsychologe Jolien Perdieus. "Bij jonge kinderen zie ik vaker ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen of kinderen die moeilijkheden hebben met emotieregulatie. Stemmingsproblemen, zoals depressieve gevoelens, komen vaker voor naar mate kinderen en jongeren ouder worden."

Om de eerstelijnspsychologische hulpverlening toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren, vraagt Caritas een bijsturing van de regelgeving die vandaag ingevoerd wordt. "De leeftijdsbeperking moet zo snel mogelijk geschrapt worden en bijkomende problematieken moeten ook in aanmerking komen."

"Kinderen en jongeren uit een kwetsbaar gezin zijn vandaag de dupe van een wankel systeem. Dat deze bijsturing er nog steeds niet is, nadat ook het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties aan ons land vroeg de toegang tot geestelijke gezondheidszorg te vergemakkelijken, is te gek om los te lopen. Minister De Block mag dan wel zeggen dat zij over de patiënt waakt, in de praktijk zien we daar binnen dit voorstel niet veel van terug komen", zo besluit Smeyers.

Caritas