Het project RECHANGE (Renforcement de Capacités en Actions Humanitaires et Gestion des Volontaires en Afrique francophone) wil bijdragen aan de versterking van de organisatorische en technische capaciteiten van zeven van de Afrikaanse Caritas-organisaties om zich op crises voor te bereiden en erop te reageren, en om in dat kader een vrijwilligersmanagementsysteem op te zetten.

Budget

Het project wordt gefinancierd door EU Aid Volunteers. Dit initiatief van de Europese Unie promoot de ondersteuning van humanitaire hulpprojecten en wil bijdragen aan de capaciteitsopbouw en veerkracht van door rampen getroffen gemeenschappen.

Het totale budget bedraagt € 806.603,13.

Duur

Van februari 2019 tot januari 2020

Partners

 • Caritas Oostenrijk
 • Caritas Vlaanderen
 • Caritas International.be
 • Caritas Africa met 6 Caritas-partners in Afrika: Caritas Burundi, Caritas Congo, Caritas Congo vzw (DRC), Caritas Rwanda, Caritas Senegal, OCDI CET (Togo)

Doelregio’s

Implementatie in 6 Afrikaanse landen:

Burundi, Rwanda, Togo, Congo, Democratische Republiek Congo en Senegal. Dit gebeurt in samenwerking met de respectieve Caritas-partners.

Achtergrond

In het kader van het Strategisch Kader (2015-2019) van Caritas Africa werd een bevraging georganiseerd over de noden van Caritas Africa voor 2019-2023. Hieruit kwamen een aantal sterktes en zwaktes naar voor. De belangrijkste strategische oriëntatie bleek wel de versterking van de humanitaire paraatheid en hulpverlening.

De levensomstandigheden en mogelijkheden om gepast te reageren op noodsituaties en rampen toonden enkele pijnpunten:

 • de grote kwetsbaarheid van de bevolking die door de nationale Caritas-organisaties worden ondersteund        
 • de grote frequentie van rampen
 • het gebrek aan systemen om rampen te voorkomen, managen en evalueren        
 • Onvoldoende vaste procedures om in te grijpen bij noodsituaties en rampen      
 • Onvoldoende opgeleid personeel voor rampen- en noodbeheer
 • Situaties van herhaalde crises die vaak resulteren in een groot verlies aan mensenlevens en vernietiging van bestaansmiddelen      

Doelstellingen

Het project beoogt:

 • de organisatorische paraatheid en de responscapaciteit bij noodsituaties van nationale partners in humanitaire crisissituaties te verbeteren door verschillende activiteiten te organiseren, waaronder:
  • de opleiding van trainers (Training of trainers of ToT) over de ‘Core Humanitarian Standard’ ( CHS ), de SPHERE- humanitaire standaarden binnen ontwikkelingssamenwerking, cash transfers, safeguarding & protection en risicovermindering bij rampen (DRR),  normen voor transparantie en verantwoordingsplicht
  • regionale uitwisselingen en peer-to-peer leeractiviteiten.  
 • in de partnerlanden systemen voor vrijwilligersbegeleiding te versterken om lokale en Europese vrijwilligers te ontvangen en te begeleiden bij acties in een noodsituatie. De identificatie, selectie, training, positionering en opvolging van vrijwilligers zal worden versterkt door de ondersteuning van de vrijwilligersbegeleiding en door het opbouwen van kennis en vaardigheden over technische en kwaliteitsnormen. 

Gerelateerd nieuws

Caritas Vlaanderen RECHANGE

Terugblik RECHANGE-DRR Workshop

Van 10 tot en met 14 februari vond de vierde bijeenkomst van het RECHANGE-project plaats in Kigali, Rwanda. Caritas Vlaanderen was hierbij aanwezig.

Andere projecten Caritas Vlaanderen

Listening Center, Antwerpen

Heb je een concrete hulpvraag? Weet je niet bij welke organisatie je hiervoor moet gaan aankloppen? Onze eerstelijnsdienst helpt je op weg en verwijst je zo nodig door naar de een meer gespecialiseerde organisatie.

Lübecksite, Gent

Caritas Vlaanderen staat in voor het beheer van het opvanginitiatief 'Postmobiel wonen' te Gent. Dit project is een samenwerking met Stad Gent.

Opvangcentrum Scherpenheuvel

Caritas Vlaanderen is uitbater van het collectieve opvangcentrum ‘Peeterskasteel’ in Scherpenheuvel. Dit project is een samenwerking met Caritas International.be.