Projets en vedette

  't Hope

  't Hope vzw à Roeselare est une association où les enfants, les jeunes et les adultes en situation de vulnérabilité peuvent se rendre pour des réunions, des activités de loisirs et des actions de sensibilisation.

  Huize Nieuwpoort

  Huize Nieuwpoort, l'un des services du KRAS à Gand, est un espace chaleureux pour les sans-abri et toutes les personnes dans le besoin.

  MRS Onze-Lieve-Vrouw

  Le centre de soins résidentiels Onze-Lieve-Vrouw à Wezembeek-Oppem offre des soins résidentiels, des soins de court séjour et des soins de jour à quelque 150 personnes au profil diversifié.

  BruZelle

  BruZelle wil de toegang tot maandverband vereenvoudigen voor mensen in armoede die al dan niet dakloos zijn en brengt gemeenschappen samen rond het thema precariteit van vrouwen.

  't Huis-Werk

  't Huis-Werk in Roeselare speelt in op de woningproblematiek. De vrijwilligers renoveren woningen om deze vervolgens aan lage prijs te verhuren aan mensen in armoede. De woningen dienen als tijdelijke oplossing tot een sociale of private woning wordt gevonden.

  KRAS

  KRAS (Kring rond mensen in armoede in de stad) vormt de koepel van verenigingen van christelijke inspiratie in het Gentse die materiële en sociale ondersteuning bieden en armen aan het woord laten.

  't Vlot

  't Vlot in Antwerpen organiseert dagopvang voor dak- en thuislozen, zorgt voor een waardige begrafenis voor drugsgebruikers en andere mensen in armoede, en wil de verbinding leggen met andere burgers en de samenleving.

  Koraalhuis

  Het Koraalhuis in Mechelen is een laagdrempelig inloophuis voor iedereen die er nood aan heeft. Het is een plek om tot rust te komen of een gesprek aan te gaan. Bezoekers kunnen er soep met brood eten, taal- of computerles krijgen of gebruik maken van de douche.

  Brussel Onthaal Open Deur

  Brussel Onthaal Open Deur is een religieus informatiecentrum, een eerstelijns sociale dienst en onthaalplek voor mensen die nood hebben aan een luisterend oor.

  Time-out

  De vereniging 'Begijnhofvrienden, onder leiding van priester Daniël Alliët, biedt in Brussel hulp aan de meest kwetsbare groep van migranten en vluchtelingen in Vlaanderen, namelijk alleenstaande moeders met kinderen die letterlijk op straat staan.

  Punt 32

  Punt 32 in Brussel biedt een plaats "aan al wie er nood aan heeft" om te eten in het gezelschap van anderen, om te verpozen in een warme ruimte en even op krachten te komen. Elke dag staan vrijwilligers paraat om tussen 11u en 14u twee tot drie keer een volle zaal van 70 man te bedienen van een maaltijd.

  De Loodsen

  In Antwerpen bevindt zich op de Sint-Jacobsmarkt het kantoor van De Loodsen. De organisatie biedt vorming en ondersteuning aan vrijwilligers en zet zich via projecten in voor de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen.

  't Huizeke

  Huisvestingsorganisatie ’t Huizeke beheert transitwoningen bedoeld voor kansarmen in de regio Brugge. Met een huurprijs die een vierde van het inkomen van het gezin bedraagt, wil de organisatie bijdragen tot een rechtvaardige huurmarkt. Het aanbod beperkt zich niet tot de woning, maar ook begeleiding naar zelfstandigheid.

  De Zeshoek

  Het Centrum Integrale Gezinszorg De Zeshoek in Lommel biedt residentiële en mobiele begeleiding aan gezinnen waarvan het gezinsfunctioneren problematisch is. De focus ligt op de zorg van het kind. Doelgroepen zijn aanstaande ouders, gezinnen met jonge kinderen en tienermoeders.

  Parochie Assenede-Evergem-Zelzate

  De parochie Assenede-Evergem-Zelzate zet zich in voor de opvang van vluchtelingen. De vluchtelingen krijgen een bemeubelde transitwoning, administratieve hulp, ondersteuning bij het aanleren van de taal, begeleiding van de kinderen bij hun school- en naschoolse activiteiten, … . Ze vinden er een vertrouwenspersoon die hen begeleidt naar een zelfstandig leven hier in België.

Help ons helpen. Want alleen samen maken we het verschil.

Steun jij ons ook?