Projecten in de kijker

De Touter

Vzw De Touter is een organisatie binnen Bijzondere Jeugdzorg. Kinderen, jongeren en hun gezin krijgen er een combinatie van contextbegeleiding aan huis met groeps- en individuele begeleiding in het centrum. Naast de dagcentra is er ook een divers aanbod aan mobiele contextbegeleiding en is er de dienst, Tangram, begeleiding aan jongeren bij het autonoom wonen.

Elegast

De Antwerpse vzw Elegast zet zich sinds 1978 in voor kinderen en jongeren die in een verontrustende opvoedingssituatie zitten, maar is ook breder dan die jeugdwerking. Ze bieden hulp aan in het kader van jeugdzorg, onderwijs, justitie en maatschappelijk werk. 

De Wissel

De Wissel is een voorziening bijzondere jeugdzorg in het Leuvense en begeleidt meisjes tussen 14 en 21 jaar. Deze meisjes verblijven zowel residentieel, als thuis of alleen onder begeleiding van de Wissel.

O'Casa

O'Casa zet zich in het Brusselse in voor de Roma-families die meer dan drie jaar, op straat, in een kraakpand, in het park of aan het noordstation leven. Ze trachten dan contact te leggen met de mensen om hen te ondersteunen en te begeleiden naar zelfvoorzienendheid. Een prioriteit vormt voor hen de ondersteuning van de schoolloopbaan van de kinderen.

Café Anoniem

Café Anoniem is een project van Rimo Limburg (Samenlevingsopbouw). Het gaat om dagopvang voor daklozen en andere kwetsbare mensen in Hasselt. 

De Fontein

De Fontein is een initiatief van De Orde van Malta. De dienstverlening bestaat uit een douchebeurt en wasbeurt van de kledij, naast een kopje koffie en wat soep aan dak- en thuislozen en andere mensen in armoede in Gent.

Taalfabet

Vzw Taalfabet begeleidt jongeren in drie Lokale Opvanginitiatieven. Ze vangen Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen op en jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond via Begeleid Zelfstandig Wonen.

Time-out

De vereniging 'Begijnhofvrienden, onder leiding van priester Daniël Alliët, biedt in Brussel hulp aan de meest kwetsbare groep van migranten en vluchtelingen in Vlaanderen, namelijk alleenstaande moeders met kinderen die letterlijk op straat staan.

BruZelle

BruZelle wil de toegang tot maandverband vereenvoudigen voor mensen in armoede die al dan niet dakloos zijn en brengt gemeenschappen samen rond het thema precariteit van vrouwen.

't Huis-Werk

't Huis-Werk in Roeselare speelt in op de woningproblematiek. De vrijwilligers renoveren woningen om deze vervolgens aan lage prijs te verhuren aan mensen in armoede. De woningen dienen als tijdelijke oplossing tot een sociale of private woning wordt gevonden.

KRAS

KRAS (Kring rond mensen in armoede in de stad) vormt de koepel van verenigingen van christelijke inspiratie in het Gentse die materiële en sociale ondersteuning bieden en armen aan het woord laten.

't Vlot

't Vlot in Antwerpen organiseert dagopvang voor dak- en thuislozen, zorgt voor een waardige begrafenis voor drugsgebruikers en andere mensen in armoede, en wil de verbinding leggen met andere burgers en de samenleving.

Koraalhuis

Het Koraalhuis in Mechelen is een laagdrempelig inloophuis voor iedereen die er nood aan heeft. Het is een plek om tot rust te komen of een gesprek aan te gaan. Bezoekers kunnen er soep met brood eten, taal- of computerles krijgen of gebruik maken van de douche.

Brussel Onthaal Open Deur

Brussel Onthaal Open Deur is een religieus informatiecentrum, een eerstelijns sociale dienst en onthaalplek voor mensen die nood hebben aan een luisterend oor.

Punt 32

Punt 32 in Brussel biedt een plaats "aan al wie er nood aan heeft" om te eten in het gezelschap van anderen, om te verpozen in een warme ruimte en even op krachten te komen. Elke dag staan vrijwilligers paraat om tussen 11u en 14u twee tot drie keer een volle zaal van 70 man te bedienen van een maaltijd.

De Loodsen

In Antwerpen bevindt zich op de Sint-Jacobsmarkt het kantoor van De Loodsen. De organisatie biedt vorming en ondersteuning aan vrijwilligers en zet zich via projecten in voor de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen.

't Huizeke

Huisvestingsorganisatie ’t Huizeke beheert transitwoningen bedoeld voor kansarmen in de regio Brugge. Met een huurprijs die een vierde van het inkomen van het gezin bedraagt, wil de organisatie bijdragen tot een rechtvaardige huurmarkt. Het aanbod beperkt zich niet tot de woning, maar ook begeleiding naar zelfstandigheid.

De Zeshoek

Het Centrum Integrale Gezinszorg De Zeshoek in Lommel biedt residentiële en mobiele begeleiding aan gezinnen waarvan het gezinsfunctioneren problematisch is. De focus ligt op de zorg van het kind. Doelgroepen zijn aanstaande ouders, gezinnen met jonge kinderen en tienermoeders.

Parochie Assenede-Evergem-Zelzate

De parochie Assenede-Evergem-Zelzate zet zich in voor de opvang van vluchtelingen. De vluchtelingen krijgen een bemeubelde transitwoning, administratieve hulp, ondersteuning bij het aanleren van de taal, begeleiding van de kinderen bij hun school- en naschoolse activiteiten, … . Ze vinden er een vertrouwenspersoon die hen begeleidt naar een zelfstandig leven hier in België.

Help ons helpen. Want alleen samen maken we het verschil.

Steun jij ons ook?