Projecten in de kijker

  De Egeltjes

  De Egeltjes is een kinderopvang, maar organiseert ook gezinsbegeleiding, crisisopvang, een ouderwerking, ... omdat 90% van de kinderen er komt uit een kwetsbaar gezin.

  De Sluis Onze Thuis

  De Sluis Onze Thuis is een deelwerking van KRAS en een Welzijnsschakel. Ze zetten in op warm onthaal, ontmoeting, een maaltijd, administratieve ondersteuning en socio-culturele activiteiten.

  Werkgroep Presentie van Attent

  De Werkgroep Presentie van Attent zet zich in voor ontmoeting en 'presentie' in Ranst, Oelegem, Viersel en Massenhoven, met een rondtrekkende 'ontmoetingscaravan' en een open pastorie 'Onderweghuis'.

  Jakoeboe

  Jakoeboe vzw is een Welzijnsschakel en een onthaalgroep met en voor vluchtelingen in Oostende.

  Kantel

  Welzijnsschakel Kantel in Brugge wil de sociale cohesie met mensen in en zonder armoede bevorderen door samen te koken en te eten, door huiswerkbegeleiding, digitale ondersteuning en ontspanningsactiviteiten.

  Integra

  Integra biedt gespecialiseerde ambulante zorg rond geestelijke gezondheidsthema’s in bepaalde Limburgse regio’s. De organisatie heeft een uitgebreide werking van preventie tot zorg en harmreduction rond verslaving.

  Onthaal Sint-Antonius

  Onthaal Sint-Antonius van Padua vzw biedt materiële en morele ondersteuning van mensen in nood in Antwerpen. 

  Present

  Present vzw biedt opleiding, ondersteuning en ontmoetingsmomenten aan vrijwilligers en hun coaches in de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel.

  Pigment

  Pigment vzw is een organisatie voor armoedebestrijding in Brussel die focust op mensen zonder wettig verblijf.

  't Hope

  't Hope vzw in Roeselare is een vereniging waar kinderen, jongeren en volwassenen in een kwetsbare situatie terecht kunnen voor ontmoeting, ontspannende activiteiten en advocacy werk.

  Huize Nieuwpoort

  Huize Nieuwpoort, één van de KRAS-diensten in Gent, is een warme ruimte voor dak- en thuislozen en al wie er nood aan heeft.

  WZC Onze-Lieve-Vrouw

  Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem biedt residentiële zorg, kortverblijf en dagverzorging aan een 150-tal mensen met een divers profiel.

  Muylenberg

  In Muylenberg te Turnhout werken en wonen mensen met een bijzondere zorgvraag ten gevolge van een beperking. Het centrum biedt woonondersteuning, dagondersteuning (atelierwerking) en ambulante mobiele hulp.

  Palliatieve Zorg Sint-Vincentius

  Palliatieve Zorg Sint-Vincentius vzw zet zich in om bijkomend comfort en begeleiding te bieden aan de patiënten van de palliatieve afdeling van het AZ Sint-Lucas in Gent.

  Monsheide

  Monsheide vzw in Peer is een centrum voor mensen met een beperking. Ze bieden woonondersteuning, dagondersteuning en mobiele begeleiding.

  Sint-Vincentius Alken

  Sint-Vincentius Alken is één van de 37 Sint-Vincentiusverenigingen in Limburg. Al ruim 30 jaar lang zorgen vrijwilligers er voor de basisbehoeften voor wie in armoede leeft door de bedeling van voedsel en materiële hulp.

  Parochie Sociaal

  Parochie Sociaal in Antwerpen verzorgt een presentie voor zo'n 230-tal gezinnen en alleenstaanden. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en kleinschalige financiële en materiële hulp voor gezinnen in precaire situaties. Deze gezinnen zijn vooral afkomstig uit de Balkan en verblijven hier al vele jaren.

  Autisme Leeft

  Autisme Leeft is een vrijwilligersorganisatie In Hasselt die creatieve, sportieve en sociale vrijetijds- en ontmoetingsactiviteiten aanbiedt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ASS (autisme spectrum stoornis).

  In de buurt

  In de buurt vzw in Mortsel organiseert voedselbedeling, een geefwinkel en een buurtwerking. Ze zijn ontstaan vanuit de idee dat de buurt moet zorgen voor de mensen in de buurt.

  Dyzo

  Dyzo biedt algemene hulpverlening en schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. Het gaat om advies en begeleiding op maat van de ondernemer. De onafhankelijke organisatie werkt samen met Unizo, OCMW's en gemeenten.

  Foyer

  Foyer zet zich o.a. in voor Roma en woonwagenbewoners in Brussel en omgeving, met diensten die werken rond: interculturele bemiddeling, advies rond meertaligheid en opvoeding, een waaier aan activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen gericht op ontplooiing en empowerment, naast dialoogactiviteiten die ontmoeting stimuleren.

  De Tinten

  De Tinten, in Gent, biedt hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf, die omwille van hun ras, overtuiging of godsdienst in hun thuisland vervolgd of op een of andere wijze gediscrimineerd worden.

  Stapje in de wereld

  Stapje in de wereld biedt betaalbare, persoonsversterkende vakanties voor mensen die dapper rondkomen met een (te) klein budget. Stapje in de Wereld is de koepel van Stapke in Herent en Stapke in Aarschot. Zij organiseren lokale dagactiviteiten met de doelgroep.

  Entraide Sint-Gillis

  Entraide in Sint-Gillis is een sociale wijkdienst die een warm onthaal biedt aan iedereen die zich wil aansluiten, zonder enige filosofische of religieuze connotatie. Ze bieden een ontbijt, kleren, een vestiaire, een wasserij, en de begeleiding door een sociale dienst.

  De Touter

  Vzw De Touter is een organisatie binnen Bijzondere Jeugdzorg. Kinderen, jongeren en hun gezin krijgen er een combinatie van contextbegeleiding aan huis met groeps- en individuele begeleiding in het centrum. Naast de dagcentra is er ook een divers aanbod aan mobiele contextbegeleiding en is er de dienst, Tangram, begeleiding aan jongeren bij het autonoom wonen.

  Elegast

  De Antwerpse vzw Elegast zet zich sinds 1978 in voor kinderen en jongeren die in een verontrustende opvoedingssituatie zitten, maar is ook breder dan die jeugdwerking. Ze bieden hulp aan in het kader van jeugdzorg, onderwijs, justitie en maatschappelijk werk. 

  De Wissel

  De Wissel is een voorziening bijzondere jeugdzorg in het Leuvense en begeleidt meisjes tussen 14 en 21 jaar. Deze meisjes verblijven zowel residentieel, als thuis of alleen onder begeleiding van de Wissel.

  O'Casa

  O'Casa zet zich in het Brusselse in voor de Roma-families die meer dan drie jaar, op straat, in een kraakpand, in het park of aan het noordstation leven. Ze trachten dan contact te leggen met de mensen om hen te ondersteunen en te begeleiden naar zelfvoorzienendheid. Een prioriteit vormt voor hen de ondersteuning van de schoolloopbaan van de kinderen.

  Koraalhuis

  Het Koraalhuis in Mechelen is een laagdrempelig inloophuis voor iedereen die er nood aan heeft. Het is een plek om tot rust te komen of een gesprek aan te gaan. Bezoekers kunnen er soep met brood eten, taal- of computerles krijgen of gebruik maken van de douche.

  Café Anoniem

  Café Anoniem is een project van Rimo Limburg (Samenlevingsopbouw). Het gaat om dagopvang voor daklozen en andere kwetsbare mensen in Hasselt. 

  De Fontein

  De Fontein is een initiatief van De Orde van Malta. De dienstverlening bestaat uit een douchebeurt en wasbeurt van de kledij, naast een kopje koffie en wat soep aan dak- en thuislozen en andere mensen in armoede in Gent.

  Taalfabet

  Vzw Taalfabet begeleidt jongeren in drie Lokale Opvanginitiatieven. Ze vangen Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen op en jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond via Begeleid Zelfstandig Wonen.

  Time-out

  De vereniging 'Begijnhofvrienden, onder leiding van priester Daniël Alliët, biedt in Brussel hulp aan de meest kwetsbare groep van migranten en vluchtelingen in Vlaanderen, namelijk alleenstaande moeders met kinderen die letterlijk op straat staan.

  BruZelle

  BruZelle wil de toegang tot maandverband vereenvoudigen voor mensen in armoede die al dan niet dakloos zijn en brengt gemeenschappen samen rond het thema precariteit van vrouwen.

  't Huis-Werk

  't Huis-Werk in Roeselare speelt in op de woningproblematiek. De vrijwilligers renoveren woningen om deze vervolgens aan lage prijs te verhuren aan mensen in armoede. De woningen dienen als tijdelijke oplossing tot een sociale of private woning wordt gevonden.

  KRAS

  KRAS (Kring rond mensen in armoede in de stad) vormt de koepel van verenigingen van christelijke inspiratie in het Gentse die materiële en sociale ondersteuning bieden en armen aan het woord laten.

  't Vlot

  't Vlot in Antwerpen organiseert dagopvang voor dak- en thuislozen, zorgt voor een waardige begrafenis voor drugsgebruikers en andere mensen in armoede, en wil de verbinding leggen met andere burgers en de samenleving.

  Brussel Onthaal Open Deur

  Brussel Onthaal Open Deur is een religieus informatiecentrum, een eerstelijns sociale dienst en onthaalplek voor mensen die nood hebben aan een luisterend oor.

  Punt 32

  Punt 32 in Brussel biedt een plaats "aan al wie er nood aan heeft" om te eten in het gezelschap van anderen, om te verpozen in een warme ruimte en even op krachten te komen. Elke dag staan vrijwilligers paraat om tussen 11u en 14u twee tot drie keer een volle zaal van 70 man te bedienen van een maaltijd.

  De Loodsen

  In Antwerpen bevindt zich op de Sint-Jacobsmarkt het kantoor van De Loodsen. De organisatie biedt vorming en ondersteuning aan vrijwilligers en zet zich via projecten in voor de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen.

  't Huizeke

  Huisvestingsorganisatie ’t Huizeke beheert transitwoningen bedoeld voor kansarmen in de regio Brugge. Met een huurprijs die een vierde van het inkomen van het gezin bedraagt, wil de organisatie bijdragen tot een rechtvaardige huurmarkt. Het aanbod beperkt zich niet tot de woning, maar ook begeleiding naar zelfstandigheid.

  De Zeshoek

  Het Centrum Integrale Gezinszorg De Zeshoek in Lommel biedt residentiële en mobiele begeleiding aan gezinnen waarvan het gezinsfunctioneren problematisch is. De focus ligt op de zorg van het kind. Doelgroepen zijn aanstaande ouders, gezinnen met jonge kinderen en tienermoeders.

  Parochie Assenede-Evergem-Zelzate

  De parochie Assenede-Evergem-Zelzate zet zich in voor de opvang van vluchtelingen. De vluchtelingen krijgen een bemeubelde transitwoning, administratieve hulp, ondersteuning bij het aanleren van de taal, begeleiding van de kinderen bij hun school- en naschoolse activiteiten, … . Ze vinden er een vertrouwenspersoon die hen begeleidt naar een zelfstandig leven hier in België.

Help ons helpen. Want alleen samen maken we het verschil.

Steun jij ons ook?