CH Info

Caritas Hulpbetoon Info 52

Beste schenker,

Zalig Paasfeest! Moge de vroege Pasen ook wat zon brengen, na de overvloedige regen van de voorbije maanden. En moge de viering van de verrijzenis van Christus ook de kans op vrede wat dichterbij brengen, in Oekraïne, in Gaza, en op zoveel andere, vergeten plaatsen in onze wereld.

Oorlogen en conflicten die onnoemelijk leed veroorzaken, daar waar ze zich voordoen, maar waarvan de effecten ook elders, en ook hier, doorwerken: de onzekerheid weegt op de economie, en de verhoging van het budget voor defensie zal ook voelbaar zijn in de lege beurzen van de mensen die het meest in nood verkeren.

De zorgen van mensen zijn tastbaar en reëel. Maar onze veerkracht is groot en samen kunnen we veel aan. Maar voor wie er alleen voor staat, gaat het vaak niet lukken. Als je moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, is één tegenslag - een onvoorziene uitgave, een lekkende kraan, een geldverslindende oude verwarmingsketel,… - voldoende om in een onomkeerbare negatieve spiraal terecht te komen. Hoeveel dagen blijven er over op het einde van de maand, als het inkomen op is?

Het wordt de komende jaren een gigantische uitdaging om onze Sociale Zekerheid als basiszorg overeind en performant te houden. Maar daarnaast blijft er ook nood aan kleine ingrepen. Kleine tussenkomsten kunnen immers wonderen doen, en zijn zeker geen druppel op een hete plaat. We komen er verder in de CH Info op terug. En dat is precies wat Caritas Hulpbetoon doet met haar Crisisfondswerking: met beperkte tussenkomsten bieden we toch zinvolle en daadwerkelijke kansen aan kwetsbare mensen om hun leven na een tegenslag terug in handen te nemen, op de rails te zetten, en op de rails te houden.

We geven mensen die echt in nood zitten, een steuntje in de rug, en de kans op een nieuwe start. Onze crisisfondswerking vormt daarmee een hoeksteen van de werking van Caritas Hulpbetoon. U vindt in deze CH-Info opnieuw een aantal concrete verhalen van mensen die voor zich spreken, zodat u als lezer kan zien hoe zo’n kleine tussenkomst echt wel het verschil kan maken.

Om die werking mogelijk te blijven maken, kloppen we opnieuw bij u aan: we hebben uw steun immers broodnodig. Uw gift laat ons toe mensen, die door brute pech of door de impact van de crisis kopje onder dreigen te gaan, toch in staat te stellen om het hoofd boven water te houden, en zo de hoop te zien weerkeren op een meer rooskleurige toekomst. Ook dat is een beetje verrijzenis!

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen? Van harte dank en Zalig Paasfeest!

Inhoud

 • Uw steun laat ons toe mensen het hoofd boven water te houden
 • Crisisfonds Caritas Hulpbetoon, kleine hulp met grote gevolgen
  • Ook noodhulp kan duurzaam zijn
  • Waarom is noodhulp nodig?
  • Crisisfondsen Caritas Hulpbetoon, wat houdt dit in?
  • Achter elk dossier zit een persoonlijk verhaal
 • Oproep tot steun
 • Signalen aan de overheid

Download hier de pdf