CH INFO 51

Caritas Hulpbetoon Info 51

Beste schenker,

Op het einde van het jaar vestigen we traditiegetrouw met Caritas Hulpbetoon de aandacht op de precaire omstandigheden waarin vele mensen die het normaal al moeilijk hebben, de winter moeten doorkomen.

De advent, uitkijken naar Kerstmis, warme wensen voor het nieuwe jaar: het is een mooie tijd van herbronning en goede voornemens, van aandacht voor elkaar en voor wie ons dierbaar is.

Met Caritas Hulpbetoon willen we ook een teken van warmte bieden voor mensen voor wie deze periode van het jaar meestal een periode van gemis is. Van koude, gemis, onvervulde dromen en harde realiteit. Met Caritas Hulpbetoon willen we signalen van nabijheid geven, en van solidariteit. Ook al hebben we het zelf niet altijd even gemakkelijk. Maar anderen hebben het vaak nog wel een stuk moeilijker.

Solidariteit is in feite juist dit: het weinige dat wij hebben, delen met hen die niets hebben, opdat niemand lijdt.
(Paus Franciscus)

Op de volgende pagina’s willen we bewust projecten in de kijker stellen waar verbinding wordt gemaakt. Waar mensen hun hand uitstrekken naar andere mensen – en hen in hun eigen situatie tegemoet treden. Arme mensen vormen immers geen aparte categorie, waar we op een verschillende manier mee omgaan. Integendeel, we vormen samen één gemeenschap. Dat is de achterliggende gedachte van Paus Franciscus bij de Werelddag van de armen, die hij in het leven riep.

We zijn met Caritas Hulpbetoon aanwezig in verschillende steden. We lichten er hier enkele projecten uit, die we nader in beeld brengen. Als caritasorganisatie blijven we in onze werking de nadruk leggen op de nood aan een plek om thuis te komen. Nood aan opvang, begeleiding, contact en erkenning als medemens.

En nood aan hoop. We blijven geloven dat we, met de hulp van velen, voor vele anderen kleine wonderen kunnen verrichten, en dat we voor deze mensen de hoop op een nieuw leven kunnen laten openbloeien. Zodat het ook voor hen Kerstmis kan zijn.

Inhoud

 • Warme ontmoetingen in koude wintertijden
 • Laten we hen in de barre winterkou staan?
  • Metingen dak- en thuisloosheid
  • Overheidsinitiatieven winteropvang
  • Kwetsbare mensen
 • Steun aan projecten
  • Koraalhuis
  • 't Vlot
  • De Sluis Onze Thuis
  • Werkgroep Presentie van Attent
  • Jakoeboe
  • Integra, GIG-team
  • De Egeltjes
 • Oproep tot steun
 • Netwerk DAKUZIE zet zich in voor dak- en thuisloze kinderen en jongeren

Download hier de pdf

Caritas