Dak- en thuisloosheid bij jongeren is nog steeds een onderbelicht fenomeen. Studies wijzen uit dat de situatie voor velen kritiek is.