Waarvoor staat Caritas lokaal? 

Caritas Vlaanderen verdedigt de belangen van kwetsbare mensen, maar geeft daarnaast ook concrete ondersteuning via haar operationele werking Caritas Hulpbetoon. We hebben decennialange expertise in het ontmoeten en helpen van mensen in precaire situaties.  

We werken aan lokale verankering, opdat de initiatieven op lokaal, parochiaal of federatief niveau, een gezicht krijgen, een institutioneel karakter en de ondersteuning van het netwerk van Caritas Hulpbetoon.  

De parochiale initiatieven van humanitaire hulp of sociale verankering (voedselverdeling, onthaal, onderdak) willen we ondersteunen. Deze lokale groepen bestaan uit mensen in precaire situaties, vrijwilligers, bewoners en iedereen die in actie wil komen voor een rechtvaardige en broederlijke wereld. De groepen zijn christelijk geïnspireerd, maar staan open voor iedereen, ongeacht hun cultuur of geloof. Hun doel is activiteiten te organiseren die sociale rechtvaardigheid, respect voor mensenrechten en zorg voor de meest behoeftigen bevorderen. 

Met de sociale leer van de katholieke kerk en de kennis van mensen in precaire situaties, de eerste deskundigen op het gebied van armoede, als basis, en met vrijwilligerswerk en donaties als drijvende kracht, werkt Caritas aan een waardige plaats voor iedereen in de samenleving en draagt zij bij aan de opbouw van een duurzame, rechtvaardige en broederlijke wereld. 

Haar prioriteiten zijn toegang tot effectieve rechten – met name tot huisvesting, onderwijs en werk – bestrijding van isolement en de mogelijkheid voor iedereen om in waardige omstandigheden in een duurzaam milieu te leven. 

    Voor een parochie

    Welke voordelen heeft Caritas voor jouw parochiale organisatie? En hoe word je als parochie een lokale Caritas-afdeling?

    Voor een niet-parochiale werking

    Hoe word je een lokale, niet-parochiale Caritas-afdeling? En welke voordelen heeft Caritas voor jouw organisatie?

Voorbeelden van lokale Caritas-werkingen