Beeld: QSimple (Flickr)

Het Project 

Het Vlaams departement Welzijn geeft Caritas Vlaanderen de opdracht om het welzijnswerk en het onthaalbeleid voor alle trekkende bevolkingsgroepen uit te bouwen en de inclusie van die groepen in het algemeen dienstenaanbod en in het maatschappelijk weefsel te bevorderen. Die trekkende bevolkingsgroepen, dat zijn de kermis- en circusmensen, de trekkende handelaars en de woonwagenbewoners. 

Voor de binnenschippersbevolking neemt Caritas Vlaanderen deze opdracht op in samenwerking en in nauw overleg met De Schroef. 

Onze stafmedewerker vrijwilligerswerk, Hélène Vanooteghem, coördineert bovendien de jeugdwerking van De Schroef. Die jeugdwerking is net zo belangrijk, omdat het voor de kinderen van schippers niet zo vanzelfsprekend is om sociale contacten te onderhouden in hun vrije tijd.
Meer info over de jeugdwerking

Caritas Vlaanderen kan een beroep doen op de know how die De Schroef ontwikkelde i.v.m. het welzijnswerk met varenden. De Schroef kan een beroep doen op de expertise die Caritas Vlaanderen ontwikkelde met andere trekkende groepen. 

De Schroef? 

Vzw De Schroef is een onthaal- en ontmoetingscentrum waar schippers bijeenkomen, vergaderen, feesten, hun kinderen naar de kleuterschool en de jeugdbeweging brengen, de ouderen hun ontmoetingsmomenten hebben en waar ook de individuele welzijns- en andere problemen aan bod komen. 

Marina Willems

We hebben een kleuterschool en -opvang. De kleuterschool hier werkt op maat van de schipperskinderen: de kinderen komen niet dagelijks, maar wanneer het past. In het weekend organiseren we jeugdactiviteiten en gezinsactiviteiten. We hebben ook een sociale dienst. En jaarlijks zorgen we voor ontmoetingsmomenten voor de schippers door enkele evenementen te organiseren: een barbecue, een Sinterklaasfeest, een binnenvaartweekend, een schoolfeest, een opendeurdag,…

Marina Willems

Coördinator De Schroef

Contactgegevens De Schroef 

Vzw De Schroef De Schroef
Elzasweg 14 
2030 Antwerpen 
T +32 (0)3 541 45 72  

Marina Willems 
Coördinator vzw De Schroef  
marina@deschroef.be 
M +32 (0)477 84 50 60 

www.deschroef.be 
https://www.facebook.com/vzwdeschroef/ 

Schippers alsmaar meer afgesneden 

Een nieuw onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool, door onderzoeker Vicky Lyssens-Danneboom, in opdracht van De Schroef en gefinancierd door het Vlaamse departement Welzijn, toont de huidige noden van de binnenschippers in Vlaanderen aan. 

  1. De vraag van de binnenschippers naar georganiseerde onderlinge contacten wordt almaar groter. Het wordt haast een kreet om community-vorming. De snelheid van het economisch gebeuren neemt almaar toe, de kansen op contacten smelten almaar verder weg tot een dramatisch laag niveau. Organiseer zaken zodat we elkaar toch nog kunnen ontmoeten, smeken de schippers. Vroeger lagen de schepen al eens vaker uren of dagen stil, of was er de schippersbeurs waar alle schippers elkaar zagen. 
     
  2. Materieel worden ontmoetingen ook almaar moeilijker omdat zowel in de haven als elders de aanlegplaatsen en aanlegsteigers waar de binnenschippers de auto van boord kunnen halen, almaar zeldzamer worden. Dit wordt echt een majeur probleem waarover we samen met de schippersbonden moeten aankloppen bij de haven- en de lokale autoriteiten. 
     
  3. De schippers melden ook dat ze almaar minder tot bij de huisarts, tandarts, psycholoog, kinesist geraken. Al die diensten werken, zeker sinds Covid, almaar meer op afspraak terwijl schippers precies door hun reizende bestaan niet weten waar ze precies zullen zijn volgende week maandag om 15u45 als er nog een plaatsje vrij is bij de huisarts. Daarvoor gaan we oplossingen uitwerken in samenspraak in eerste instantie met de Eerstelijnszone Antwerpen-Centrum, later met praktijken over heel het land. 
     

Bekijk het volledige onderzoek

Door het beperken van het sociaal leven is het beroep van de binnenvaart niet aantrekkelijk meer. We moeten hun welzijn onder de loep nemen. 

Guy Tegenbos

Met de samenwerking met Caritas Vlaanderen willen we een doorstart maken en werken aan de aandachtspunten die de Karel de Grote Hogeschool heeft blootgelegd. Eén van die aandachtspunten is dat binnenschippers niet meer bij een huisarts, tandarts, kinesist, … geraken, doordat de gezondheidszorg sinds corona met uren op afspraak werkt.

Guy Tegenbos

Bestuurder De Schroef

Binnenschippers hebben het almaar moeilijker om hun werk en privéleven te combineren op een schip. Zo hebben zij amper nog sociale contacten en zelfs een bezoek aan de dokter lukt moeilijk. Dat blijkt uit een bevraging die de vzw De Schroef liet uitvoeren door de Karel De Grote Hogeschool.

VRT NWS

De Schroef

Foto: Martine Van Hemelrijk (voorzitter De Schroef), Guy Tegenbos (bestuurder De Schroef) en Dominic Verhoeven (directeur Caritas Vlaanderen)

Standpunten