Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Editoriaal

EEN JAAR ALS GEEN ANDER...

Beste lezer,

Een jaar geleden gingen we voor het eerst in lockdown. Apocalyptische beelden uit Italiaanse ziekenhuizen staan op ons netvlies gebrand. Al onze zekerheden gingen op de schop. We schakelden over op telewerk, maar gooiden ook onze hele jaarplanning om. Caritas Vlaanderen is, met Caritas Hulpbetoon, vorig jaar erg operationeel geweest. We hebben noodhulp verdeeld, hygiënekits, slaapzakken, matrassen, handgel. Want het was moeilijk om ‘in uw kot te blijven’ als je dakloos bent, of ‘vaak je handen te was met zeep’ als je geen toegang hebt tot water… We hebben ook naar het beleid toe onze stem laten horen in de taskforce kwetsbare groepen, en we hebben pastores aan het woord gelaten over de situatie in de zorgsectoren.

De grotere focus op operationele hulpverlening hebben we ook doorgetrokken in onze algemene werking. Naast nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement kwamen er ook een hernieuwde opdrachtsverklaring en organigram, waarin de nadruk veel meer kwam te liggen op de verschillende projecten.

Zo startten we in Gent in opdracht van en in samenwerking met de stad Gent het Project Postmobiel Wonen voor mensen in precaire woonomstandigheden. In Antwerpen ging het Listening Center van start, en namen we tegen het einde van het jaar gefaseerd het beheer van de ‘Referentieadressen’ over van het CAW. Internationaal bleven we actief met het project ‘Rechange’, en in Scherpenheuvel liep de samenwerking met Caritas International door. Daarmee is de ‘projectwerking’ de centrale focus geworden voor Caritas Vlaanderen. Onze drie thematische invalshoeken blijven belangrijk, maar meer dan in het verleden zal de nadruk liggen op de transversale doorwerking van deze drie dimensies in de verschillende projecten.

Toch blijven ze ook op zich belangrijk: op het vlak van armoedebestrijding publiceerden we een rapport over menstruatiearmoede dat sterk werd opgepikt in de media, en bereidden we een uitgebreidere publicatie voor over gezinsondersteuning (‘Gezinvol ondersteunen’) die in het voorjaar van 2021 verschijnt. Op het vlak van pastoraal en identiteit werden verdere stappen gezet in het uitwerken van vormingen rond pastorale gespreksvoering, rond de Spiritwijzer en rondethiek en leiderschap (met het model van de Octahedron), maar werd de uitrol daarvan uitgesteld, omdat de prioriteiten in de zorg omwille van de covid-pandemie hiervoor weinig ruimte boden. Ook de ondersteuning van vrijwilligerswerk op het terrein had zwaar te leiden onder de beperkingen die het gevolg waren van de pandemie. De transversale insteek in de projecten werd voorbereid, maar om concreet aan de slag te gaan, is het wachten op het einde van de wurggreep van covid. We kijken er samen met iedereen naar uit!

Veel leesgenot!

Download hier de pdf

Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2020

Caritas