Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Editoriaal: Toekomst maken we samen, zeker als het moeilijk gaat

Het voorbije jaar 2014 was politiek een belangrijk jaar, met de samenvallende verkiezingen van 25 mei. Het sociale cohesiemodel van ons land staat onder druk, en de verschillende regeringen zullen de komende jaren cruciale beslissingen moeten nemen. Caritas Vlaanderen legde, samen met de andere Caritasgeledingen van het land, een gezamenlijk memorandum neer, waarin we uitgaan van een positieve visie op de samenleving, gebaseerd op solidariteit en subsidiariteit, op samengedragen verantwoordelijkheid (zie verder). We zullen dit memorandum gebruiken als maatstaf voor een jaarlijkse evaluatie van het beleid van de verschillende overheden, en hen daarop aanspreken, zoals we ook reeds in 2014 meerdere malen politieke analyses en boodschappen naar buiten brachten.

Ook voor Caritas Vlaanderen zelf was 2014 een belangrijk jaar. De lijnen werden uitgezet voor de implementatie van de heroriëntering die door de Algemene Vergadering van juni 2013 was beslist. Caritas Vlaanderen is geëvolueerd van een ledenkoepel met constituerende leden naar een thematisch georiënteerde, mission driven organisatie, waarvan ook individuen en organisaties als toegetreden lid deel kunnen uitmaken. Ook de opdrachtsverklaring werd in die zin herzien. De nieuwe opdrachtsverklaring werd door de Algemene Vergadering van 19 maart 2015 goedgekeurd. De drie inhoudelijke prioriteiten, armoedebestrijding, vrijwillig engagement en pastoraal en identiteit werden verder scherp gesteld, en meer nadruk werd gelegd op politiek advocacywerk, waarvan hierboven reeds sprake. En ook de nieuwe website kwam online.

2014 was ook op het internationale politieke toneel een bijzonder pijnlijk jaar, met de uitdijende conflicten in het Midden-Oosten, Nigeria, de Centraal-Afrikaanse Republiek of Zuid-Soedan, en de vluchtelingentragedies die er het gevolg van zijn. Het gezamenlijke internationale Caritasnetwerk wil in deze tijden van duisternis en ellende een boodschap van solidariteit en hoop blijven uitdragen. De exhortatie van paus Franciscus, Evangelii Gaudium, wil daartoe een aansporing zijn, en een uitdaging om op deze ingeslagen weg verder te gaan: want toekomst maken we samen, ook als het moeilijk gaat.

De vormgeving van dit jaarverslag is dezelfde als vorig jaar: naast een kort en summier overzicht van de verschillende activiteiten en publicaties, vindt u in een tweede gedeelte een aantal meer uitgewerkte inhoudelijke bijdragen, die u als lezer een betere inkijk geven in onze werking en aandachtsvelden. We wensen u veel leesgenot!

Download hier de pdf