Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Beste lezer,

Het jaar 2020 bracht apocalyptische beelden tot in de huiskamer. Het land ging op slot, en viel grotendeels stil. Caritas probeerde te helpen, en werd operationeel, o.m. met de verdeling van noodhulp, zoals hygiënekits, slaapzakken en matrassen voor dakloze medeburgers. We hadden allemaal gehoopt dat de kentering sneller zou worden ingezet, maar ook 2021 stond nog in grote mate in het teken van de pandemie. Pas met de vaccinatiecampagne begon het tij te keren, maar het zou nog tot 2022 duren eer van normalisering echt sprake kon zijn.

Caritas Hulpbetoon bleef dan ook inzetten op materiële hulpverlening, en op de ondersteuning van organisaties die van op de eerste lijn mensen bijstonden, o.m. via de Crisisfondswerking. Daarbij kwam dan ook de ramp van de watersnood in Wallonië, waar we ons steentje proberen bij te dragen, in samenwerking met de Franstalige collega’s van Caritas Secours.

Het blijvende pandemie-verhaal betekende voor Caritas Vlaanderen opnieuw: ons aanpassen, projecten uitstellen, doelstellingen bijstellen. Toch stond er ook in 2021 heel wat op de agenda. U leest het in dit jaarverslag.

‘Armoede en Sociaal Beleid’ blijft een belangrijke thematische invalshoek, zeker nu de pandemie het leven van mensen in armoede er niet eenvoudiger op maakte. We publiceerden het boek ‘Gezinvol Ondersteunen’ en lanceerden dit met een druk gevolgd webinar. Het boek werd ook bezorgd aan alle 153 Huizen van het Kind in Vlaanderen.

We bleven ook aandacht besteden aan de opvolging van menstruatiearmoede, een thema dat we met onze publicatie ‘Dubbel Taboe’ in 2020 mee op de politieke agenda hadden gezet.

De werking rond vrijwilligerswerk kreeg eind 2021 een nieuwe impuls, doordat de covid-maatregelen langzaam werden gelost en intern met de aanwerving van een nieuwe medewerkster. De internationale vrijwilligerswerking bleef in belangrijke mate nog on hold, wat ook voor een vertraging van projectoproepen van de Europese.Unie zorgde.

Op het vlak van pastoraal en identiteit werden verdere stappen gezet met het uitwerken van een werkmap rond de Spiritwijzer, en werden vormingsprogramma’s ontwikkeld rond ‘Ethiek en Leiderschap” (met het model van de Octahedron), maar de uitrol daarvan werd vertraagd door de blijvende impact van de pandemie.

Op het vlak van de operationele projectwerking kwam het driejarige project rond Postmobiel Wonen in opdracht van en in samenwerking met de stad Gent op kruissnelheid, net als het project Referentieadressen in Antwerpen, aanvankelijk in Antwerpen-Noord, sinds einde 2021 op de onthaalplek bij ‘De Loodsen’, op de Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen. Ook het Listening Center was daar gevestigd,  maar omwille van de pandemie werd dit project eind 2021 tijdelijk on hold gezet. De samenwerking met Caritas International rond het Opvangcentrum in Scherpenheuvel liep daarentegen wel gewoon door.

Achteraan het Jaarverslag vindt u tenslotte nog bijkomende info over Wie is Wie bij Caritas Vlaanderen.

We wensen u veel leesgenot!

Download hier de pdf

Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2021

Caritas