In het kort

  • Sinds 1993
  • Vorming en ondersteuning aan vrijwilligers
  • Ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare groepen via projecten ‘De Overzet’, ‘De Overstap’, ‘De tochten van Hoop’, ‘Harmattan’, ‘Platform Noodhulp onder Protest’, ‘Parochie Sociaal’
  • Projecten ‘De Overzet’, ‘De Overstap’ en ‘Parochie Sociaal’ krijgen ondersteuning van Caritas Hulpbetoon
  • Medewerkers Frank Morlion, Annemie Luyten, Merel Bollen, Kris Verbruggen en vrijwilligers

“We zetten ons soms jarenlang in voor bepaalde vluchtelingen opdat ze een volwaardig leven zouden krijgen”

Caritas Vlaanderen De Loodsen
V.l.n.r.: medewerker Frank Morlion en vrijwilliger Fernand Cooreman

De Antwerpse organisatie De Loodsen werd opgericht in 1993 en streeft ernaar de diaconale functie van de Kerk in Antwerpen waar te maken. Samen met vrijwilligers engageert De Loodsen zich vanuit haar evangelische inspiratie voor mensen in nood aan de kant van de samenleving, zonder onderscheid. De organisatie vangt kwetsbare mensen op, doet aan voedselbedeling, maar gaat ook in overleg met de stad en het OCMW over de armoedeproblematiek.

‘De Overzet’ is één van de projecten van De Loodsen die door Caritas Hulpbetoon worden gesteund. De Overzet is een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen met medische zorgen, met of zonder kinderen, in de aanloop naar een wettig verblijf. De Loodsen biedt hen een tijdelijke opvang in afwachting van hun erkenning of regularisatie. ‘De Overstap’ is dan weer een opvanghuis waar deze vrouwen met of zonder kinderen na hun regularisatie terecht kunnen in hun zoektocht naar een zelfstandig leven.

Wij kiezen voor mensen die uit de boot vallen.

Annemie Luyten

Annemie Luyten is coördinator van De Loodsen. Samen met diaken Frank Morlion, vaste medewerker Merel Bollen en administratief secretaresse Kris Verbruggen runt ze de hele organisatie. De ongeveer 60 vrijwilligers zijn dan ook onontbeerlijk om de werking van De Loodsen te garanderen.

Annemie heeft een breed takenpakket: het coördineren van de verschillende projecten, het onthaal, de ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers, fondsenwerving en netwerking. “Het zijn de mensen waarvoor je je inzet, die je vreugde geven. We zetten ons soms jarenlang in voor bepaalde vrouwen opdat ze een volwaardig leven zouden krijgen.

“We dienen samen met de vluchtelingen een regularisatieaanvraag in. Indien de regularisatie dan niet wordt toegekend, weten zij tenminste waar ze aan toe zijn. Ze hoeven dan niet meer te blijven ‘zitten en wachten’. We bieden hen morele ondersteuning, want zo’n procedure duurt erg lang, terwijl ze ondertussen niets kunnen opbouwen. We bieden hen onderdak, medische ondersteuning, een lijnabonnement, begeleiden de kinderen naar school en helpen met het huiswerk, leren hen over onze cultuur en gewoontes, enzovoort.”

Geëngageerde vrijwilliger Fernand Cooreman vertelt: “Mijn partner An en ik zijn beide vrijwilliger bij De Loodsen. Op een dag vonden we Nia* op straat. Ze was hoogzwanger en in precaire nood. We begeleidden haar naar het ziekenhuis waar ze voortijdig een baby baarde. De jongen is ondertussen 5 jaar. We bezoeken het gezin nog steeds en nemen daarbij een ‘peter en meter’ rol op.”

“We vergezelden Nia naar instanties voor regularisatie en na een jaar werd ze erkend. Maar dan moest ze in het volle leven stappen.

“We schreven haar in bij een sociaal woningkantoor, zochten mee naar een woonst, hielpen haar het Nederlands onder de knie te krijgen, werk te zoeken. Wanneer Nia besloot om met de heftruck te leren rijden om haar jobkansen te vergroten, brachten we haar naar de bedrijfsschool. We hielpen bij de administratie, begeleidden het gezin naar medische instanties. Ook hadden we intensieve contacten met de school om het zoontje op te volgen.”

Binnen de projecten van De Loodsen hebben we een mooie uitvloei van mensen die zelfstandig verder kunnen. Ongeveer 80% van de mensen is na 4 maanden tot 4 jaren van begeleiding zelfstandig. We beogen hen te begeleiden tot het moment dat ze een toekomst hebben.

Frank Morlion en Fernand Cooreman

“Je krijgt er absoluut iets van terug”, vindt Fernand. “Er is het Kerstfeest en het nieuwjaarsfeest waarop ook heel wat anciens even terugkeren. Het is een hechte gemeenschap.” “Een Ethiopische vrouw die in de Overzet woonde”, illustreert Frank, “komt nog geregeld langs met een huisbereid gerecht. Ze is de ‘mama’ van de anderen en ondersteunt hen moreel.” Fernand vult aan: “Er heerst solidariteit en vriendschap in de groep. De mensen weten dat ze elders niet terecht kunnen. Deze begeleiding is voor hen uniek.”

Frank Morlion deed in 2008 zijn stage als diaken in De Loodsen. In 2017 keerde hij er op vraag van vicaris-generaal Bruno Aerts terug Hij neemt het voorzitterschap en het dagelijks bestuur op. Eenmaal per week begeleidt hij een bezinning, waarbij hij samen met vluchtelingen stilstaat bij de actualiteit. “We steken niet onder stoelen of banken dat we evangelisch geïnspireerd zijn, maar staan open voor een pluralistisch publiek.

Frank zetelt in het Crisisfonds van Caritas Vlaanderen in Antwerpen. Hij beoordeelt samen met andere stakeholders de steunaanvragen voor het Crisisfonds. Caritas Hulpbetoon steunt meerdere projecten van De Loodsen door hun schenkers fiscale aftrekbaarheid te bieden.

Safiya wil zich veilig voelen

Interview Ethiopische vluchtelinge in De Overzet, De Loodsen, Antwerpen

“Ik ben Safiya*, 25 jaar en kom uit Ethiopië. In mijn regio kwamen gewapende groepen langs. Onbekenden. De jongeren in onze regio kwamen daardoor in opstand. Ik deed mee. Maar de overheid sloeg die opstand hardhandig neer en nam ons gevangen. Op een dag zagen we onze kans en vluchtte ik samen met de andere gevangenen. Ik dook onder en kreeg geld van mijn familie toegestuurd om het land te verlaten. Ik kwam met mensensmokkelaars mee in een bootje en werd tot in Brussel gebracht. Na een jaar in een asielcentrum, verblijf ik nu twee jaar bij De Loodsen in ‘De Overzet’ en wacht ik op erkenning.”

Safiya kan zich al uitdrukken in het Nederlands, dankzij de Nederlandse lessen van De Loodsen. Taallessen van de overheid heeft ze nog niet gekregen. Ze vindt het jammer dat ze nog maar weinig contacten heeft kunnen leggen. Aangezien ze nog niet erkend is, durft ze maar weinig op straat te komen. De Loodsen helpt om het isolement te doorbreken: ze zorgt voor een standje op het buurtfeest en coördineert de activiteiten met de vrijwilligers, zoals kookavonden, Nederlandse les, of gewoon een goede babbel.

* Fictieve naam

Ermina

Gevlucht naar België na bedreiging door echtscheiding

Interview Marokkaanse vluchtelinge met zoontje in De Overzet, De Loodsen, Antwerpen

Ermina* heeft een zoontje van 8 jaar. Ze is van Marokkaanse origine. In Marokko werd ze mishandeld door haar echtgenoot. Ze wilde scheiden, maar haar familie verbood haar dit, omdat zij de blaam niet wilden dragen. Wanneer Ermina toch het huwelijk verbrak, kon ze niet bij haar familie terecht. Integendeel, familieleden bedreigden en achtervolgden haar en haar zoontje, waardoor ze moest vluchten.

Ermina woont nu 5 jaar in De Overzet. Haar zoontje Tano* spreekt geen Marokkaans, maar verstaat het wel, zegt Ermina. Tano luistert aandachtig terwijl zijn mama in het Nederlands haar verhaal vertelt. Daarna neemt hij zijn huiswerk erbij. Annemie gaat naast hem zitten en vraagt hem hoe zijn schooldag was. Enthousiast vertelt hij hoe zijn dag verliep.

*Fictieve naam

Contactinformatie De Loodsen

De Loodsen vzwDe Loodsen logo
Sint-Jacobsmarkt 43
2000 Antwerpen
T +32 (0)3 2340511
info@deloodsen.be
http://www.deloodsen.be/
Google maps

Andere organisaties die wij ondersteunen