Bedankt dat we dankzij jouw steun ons kunnen inzetten voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving!

Wij mogen ieder jaar weer rekenen op enkele duizenden symphatisanten die ons willen steunen met een gift of actie. Samen zamelden we in 2021 676.843,74 euro in.

We maken ons sterk dat een maximum van het door jullie ingezamelde geld effectief gaat naar het ondersteunen van kwetsbare mensen, en zo weinig als mogelijk naar onze algemene werking en fondsenwerving. Gemiddeld bedroegen deze kosten over de laatste jaren (2014-2020) slechts 10%.

Projecten Caritas Hulpbetoon in kaart gebracht

Kaart Caritas Hulpbetoon

Caritas Hulpbetoon steunt projecten van sociale instellingen die gericht zijn op de ondersteuning van kansarmen in onze samenleving. Deze projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Verdeling financiële steun Caritas Hulpbetoon

Verdeling financiën Caritas Hulpbetoon

Verdeling financiële steun Caritas Hulpbetoon, 2020 (in euro)

  Steun aan projecten
  Individuele steun via Crisisfondsen van Caritas Hulpbetoon
  Tussenkomst Winteropvang
  Operationele hulp Covid-19
  Opvang vluchtelingen in bisdommen en parochies
  Watersnood

  Caritas Hulpbetoon

  In 2021 leefde 8,5% van de inwoners in Vlaanderen, of 560.000 mensen, met een inkomen onder de armoededrempel. In Brussel gaat het om 24,9% van de inwoners!

  Caritas Hulpbetoon

  De voedselbanken verdeelden in 2021 22.229 ton voedsel aan mensen in nood. 177.238 mensen klopten gemiddeld per maand aan bij de Voedselbanken, of 2.000 meer dan in 2020 en 9.000 meer dan in 2019.

  Caritas Hulpbetoon

  Nog nooit was het tekort aan betaalbare huurwoningen zo groot. 30% van de huurders houdt te weinig over na het betalen van de huur. Amper 3% daarvan krijgt een tegemoetkoming. 27% blijft dus in de kou staan. (VRT)

  Betaalachterstand

  Eind 2021 stonden in het Vlaamse Gewest 108.877 personen geregistreerd met een betalingsachterstand op een uitstaand krediet.

Met jullie steun kunnen wij blijvend inzetten op een inclusievere samenleving,
waar een plaats is voor iedereen.

Caritas Hulpbetoon