Bedankt dat we dankzij jouw steun ons kunnen inzetten voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving!

Wij mogen ieder jaar weer rekenen op enkele duizenden symphatisanten die ons willen steunen met een gift of actie. Samen zamelden we in 2020 342.205 euro in.

We maken ons sterk dat een maximum van het door jullie ingezamelde geld effectief gaat naar het ondersteunen van kwetsbare mensen, en zo weinig als mogelijk naar onze algemene werking en fondsenwerving. Gemiddeld bedroegen deze kosten over de laatste jaren (2014-2020) slechts 10%.

Projecten Caritas Hulpbetoon in kaart gebracht

Kaart Caritas Hulpbetoon

Caritas Hulpbetoon steunt projecten van sociale instellingen die gericht zijn op de ondersteuning van kansarmen in onze samenleving. Deze projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Verdeling financiële steun Caritas Hulpbetoon

Verdeling financiën Caritas Hulpbetoon

Verdeling financiële steun Caritas Hulpbetoon, 2020 (in euro)

  Steun aan projecten
  Individuele steun via Crisisfondsen van Caritas Hulpbetoon
  Tussenkomst Winteropvang
  Operationele hulp Covid-19
  Opvang vluchtelingen in bisdommen en parochies

Caritas Hulpbetoon

In 2020 vielen dubbel zo veel mensen terug op een uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid als in 2019, namelijk 475.300 tegenover 235.700 mensen in 2019 (StatistiekVlaanderen.be)

Caritas Hulpbetoon

De voedselbanken verdeelden in 2020 24% meer maaltijden dan in 2019. 175.402 mensen klopten gemiddeld per maand aan bij de Voedselbanken, met een piek van 195.000 in de zomermaanden. (VRT)

Caritas Hulpbetoon

Nog nooit was het tekort aan betaalbare huurwoningen zo groot. 30% van de huurders houdt te weinig over na het betalen van de huur. Amper 3% daarvan krijgt een tegemoetkoming. 27% blijft dus in de kou staan. (VRT)

Caritas Hulpbetoon

De lockdown trof vooral werknemers met lage lonen. In het kwintiel met de laagste lonen, werd 40% van de werknemers getroffen door tijdelijke werkloosheid, tegenover slechts 17% van de werknemers in het hoogste kwintiel. (Covivat)

Met jullie steun kunnen wij blijvend inzetten op een inclusievere samenleving,
waar een plaats is voor iedereen.

Caritas Hulpbetoon
Caritas Hulpbetoon

Steun ons met een overschrijving of domiciliëring:
IBAN: BE80 7765 9023 3377
BIC: GKCCBEBB