Bedankt dat we dankzij jouw steun ons kunnen inzetten voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving!

Wij mogen ieder jaar weer rekenen op enkele duizenden symphatisanten die ons willen steunen met een gift of actie. Samen zamelden we in 2018 318.215 euro in.

We maken ons sterk dat een maximum van het door jullie ingezamelde geld effectief gaat naar het ondersteunen van kwetsbare mensen, en zo weinig als mogelijk naar onze algemene werking en fondsenwerving. Gemiddeld bedroegen deze kosten over de laatste jaren (2014-2018) slechts 10%.

Projecten Caritas Hulpbetoon in kaart gebracht

Kaart Caritas Hulpbetoon

Caritas Hulpbetoon steunt projecten van sociale instellingen die gericht zijn op de ondersteuning van kansarmen in onze samenleving. Deze projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Verdeling financiële steun Caritas Hulpbetoon

Caritas Hulpbetoon

Links: Verdeling financiële steun Caritas Hulpbetoon, 2018 | Rechts: Aantal financiële tussenkomsten Caritas Hulpbetoon, 2018

  Steun aan projecten
  Individuele steun via Crisisfondsen van Caritas Hulpbetoon
  Tussenkomst Winteropvang
  Individuele steun rechtstreeks via Caritas Hulpbetoon

Caritas Hulpbetoon

1 op 10 inwoners van het Vlaamse gewest leefde in 2018 in een huishouden met een huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel.

Caritas Hulpbetoon

130.000 mensen leefden in 2018 in ernstige materiële deprivatie in Vlaanderen. Kansarmoede steeg van 12.01% in 2015 tot 14.05% in 2018.

Caritas Hulpbetoon

41.446 personen ontvingen in 2019 een leefloon of equivalent leefloon, tegenover 34.854 in 2016 en 39.110 in 2017. De sterkste toename leefloners was er bij de jongeren. Het leefloon vormt een minimuminkomen voor mensen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken.

Caritas Hulpbetoon

De wachtrij voor ondersteuning voor mensen met een beperking loopt op. In 2018 liepen er 15.036 aanvragen tegenover 15.583 in de eerste helft van 2019.

Met jullie steun kunnen wij blijvend inzetten op een inclusievere samenleving,
waar een plaats is voor iedereen.

Caritas Hulpbetoon
Caritas Hulpbetoon

Steun ons met een overschrijving of domiciliëring:
IBAN: BE80 7765 9023 3377
BIC: GKCCBEBB