In 't kort

  • Dagopvang voor dak- en thuislozen en al wie er nood aan heeft in Gent
  • aanbod van gratis warme koffie, gebruik van wasmachine en douche, computer, wifi

 

Een gesprek met Johan Witters, parochie-assistent bij KRAS, en Nicole Verstraeten, coördinator Huize Nieuwpoort

Een beetje geschiedenis

Johan Witters: “Huize Nieuwpoort werd 25 jaar geleden door de Sint-Vincentius Vereniging van Oost-Vlaanderen opgericht als open huis, in het Gentse stadcentrum, voor iedereen die er nood aan had. Tot dan had Sint-Vincentius vooral materiële hulp verleend, maar nu startte zij in het Gentse twee werkingen die ruimer gingen: SiVi, een ‘Vereniging waar Armen het Woord nemen’, en Huize Nieuwpoort. Heel even was Huize Nieuwpoort een centrum waar ook materiële steun werd gegeven, maar daar zijn ze snel op teruggekomen. Sindsdien is het een vrijwilligersvereniging die (ex)dak- en thuislozen een warme plek wil geven. De werking werd tot zijn plotse overlijden getrokken door één vaste vrijwilliger. De Sint-Vincentius Vereniging heeft dan in 2017 aan KRAS gevraagd om er een nieuwe vrijwilligersploeg samen te stellen.”

Dagelijkse werking

Johan: “We hebben een open deur, een warme huiskamer. We doen niet veel, maar zijn wel tot veel bereid. Precies daardoor hebben we tijd voor de mensen en komt er veel van hen voort. We richten bijvoorbeeld geen activiteiten in, tenzij op vraag van de mensen. We organiseren op die manier bijvoorbeeld een Kerstfeest, opdat de bezoekers van Huize Nieuwpoort die dag in gezelschap kunnen doorbrengen aan een gedekte tafel. Zo organiseerden we jarenlang tot voor kort ook Bingonamiddagen, maar bezoeker-vrijwilliger Mario is ondertussen overleden.”

Nicole Verstraeten: “Ik was vroeger verpleegkundige en wanneer ik op pensioen ging, engageerde ik mij voor de parochieploeg van Drongen, ik was ook vrijwilliger op de palliatieve afdeling van het ziekenhuis, was voorzitter van KAV Drongen. Maar dan kwam ik Johan tegen…ik doe het nog altijd even graag: er zijn voor de mensen.

De dienstverlening gaat verder dan alleen onze aanwezigheid. Eén van onze bezoekers heeft bijvoorbeeld een breuk opgelopen, waarbij ik hem vergezel naar zijn ziekenhuisafspraken. Ik volg bijvoorbeeld ook het medisch parcours van een vrouw die kanker heeft. Wanneer iemand hier graag naartoe wil komen, maar er niet geraakt, zorg ik voor vervoer.”

Johan: “We zorgen voor een warm onthaal, maar vangen hier ook andere basisnoden op. We hebben een wasmachine en een badkamer waar ze gebruik van kunnen maken. Momenteel herbergen we hier een Oekraïens gezin, maar als zij er geen beroep meer moeten op doen, kunnen we de douche ook terug aanbieden aan de bezoekers. Er zijn twee computers en er is wifi ter beschikking.

Ze leren van ons initiatief van andere dak- en thuislozen: ‘Het is daar warm en je krijgt er gratis koffie’. Veel dak- en thuislozen die ondertussen een woonst gevonden hebben, zien ons toch nog steeds als ontmoetingsplek. Want eenmaal ze een dak hebben gevonden, hoort er daarom nog geen netwerk bij waarop ze kunnen steunen.

Johan Witters

KRAS

We registreren onze bezoekers niet. Maar soms, als er bijvoorbeeld iemand komt te overlijden, dan kijken we na of hij/zij nog familie heeft en dan hebben we wel administratieve gegevens nodig.

Vrijwilligers

Onze vier vaste permanentievrijwilligers zorgen dat het warm onthaal kan doorgaan. Maar we werken evengoed met taakvrijwilligers: dat zijn mensen die ooit als bezoeker zijn binnengekomen, maar die we geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden hebben gegeven. Bv. iemand met groene vingers, iemand die koffie klaarzet, iemand die computerondersteuning geeft. Vaak gaat het om mensen met een psychische kwetsbaarheid, die wat voldoening vinden in het vrijwilligerswerk, maar die wel ondersteuning nodig hebben hierin van de permanentievrijwilligers. Ze vinden hun eigenwaarde terug door hier aan vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Vrijwilligersbegeleiding wordt aangeboden door het KRAS-netwerk. Er zijn vormingen rond omgaan met anderstaligheid, tandhygiëne en mondzorg en rond de algemene visie op armoede. Maar heel veel gebeurt door intervisie. Ik kom om de twee weken ter plekke in de verschillende organisaties van KRAS en vang dan vragen van Nicole en de vrijwilligers op.” Nicole: “Ik coördineer de inbreng van de vrijwilligers, op basis van hun interesse en kunde. Om de twee maanden vergader ik met de bezoekers en vrijwilligers. Dan plannen we eventuele activiteiten en evalueren we het werk van de vrijwilligers. We werken kleinschalig, dus kunnen we spontaan en direct reageren.”

We organiseren een warme maaltijd op Kerstmis, een Sinterklaasfeest, voor Oudjaar geven we warme maaltijden mee met de mensen. Dat kan door steun van Caritas Hulpbetoon.

Getuigenissen

Nicole: “Er komt hier bijvoorbeeld een koppel, hun huis in het centrum van de stad is deels verwoest door een brand. Ze kregen een noodwoning tot eind dit jaar. Hun eigen huis moet worden opgeknapt, maar het organiseren van de hulp van elektriekers, stukadoors, loodgieters, … vraagt veel werk en zij kunnen dit niet alleen aan. Ze vragen hier ondersteuning. Bovendien heeft de man een breuk opgelopen bij een stom ongeluk op de bus en is de vrouw in behandeling voor kanker. Ik ben momenteel hun steunpilaar. Door de kanker hebben ze recent een assistentiewoning voor een jaar toegewezen gekregen, want ze kunnen absoluut nog niet terugkeren naar hun woning. Het zijn beide zeventigers die hun thuis, een huis dat ze zelf erfden, nog niet willen loslaten. Daar moeten we respect voor opbrengen. Maar de ondersteuning vergt veel.”

Johan: “Een man was federaal ambtenaar, maar door uitbuiting door een zogezegd goedwillende vrouw raakte hij bij zijn scheiding zowat alles kwijt. Het enige dat hij overhield, was een garage in de stad. Hij was dakloos en ging soms tussen zijn spullen in zijn garage slapen. Onlangs kreeg hij tijdelijk, voor 6 maanden, een woning toegewezen, uit het project leegstand. De man woont nu even in zo’n leegstaand huis. Wij zorgden voor een aantal meubeltjes, want de man had niets meer. Hier maakt hij zich nuttig in de tuin.

We zien ook dat er veel fout loopt wanneer mensen een volmacht hebben gegeven aan familie, vrienden of kennissen. Het is niet de eerste keer dat we tegenkomen dat de rekening van één van onze bezoekers geplunderd is na zo’n volmacht.

We verwijzen door waar we kunnen en helpen de mensen om de drempel naar die diensten over te steken, want alleen doorverwijzen is niet genoeg. Nicole is bijvoorbeeld meegegaan met een man naar het justitiepaleis om een pro deo advocaat aan te vragen. Het is vaak te ingewikkeld voor de mensen.

Een man kwam jarenlang bij Huize Nieuwpoort en keek je nooit aan. Hij keek steeds langs je door. Maar na een tijd keek hij mij wel in de ogen. Dat kan het effect zijn op onze presentie.”

Nicole: “Voor veel van onze bezoekers betekent Huize Nieuwpoort meer dan we denken. ‘Een vriendschapshuis’, zo benoemen ze het zelf. Een plek waar ze contacten, een netwerk, hebben. Voor sommigen is Huize Nieuwpoort hun laatste toevluchtsoord.”

Johan: “Ons project is kleinschalig, en we lossen de armoede van de mensen ermee niet op, maar op vlak van menswaardigheid krijgen we de indruk dat we veel kunnen betekenen.”

Andere organisaties die wij ondersteunen