Caritas sprak met 't Hope, open huiskamer in Roeselare voor mensen in een kwetsbare situatie

Dankzij heel wat gulle giften bereiken wij tal van goede doelen, met onze operationele werking Caritas Hulpbetoon.  

Eén van die goede doelen, 't Hope, willen we hier in de kijker zetten! 

't Hope is een open huiskamer voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden (een armoedeprobleem, psychische kwetsbaarheid, klein netwerk, ...)

Ze doen aan ontmoeting en organiseren ontspannende activiteiten, maar proberen daarnaast ook bij lokale en bovenlokale overheden en bij de brede samenleving verandering teweeg te brengen door samen met de ervaringsdeskundigen projecten uit te werken rond thema's als woon- en werkbegeleiding, gezondheidszorg, ....

Lees meer over 't Hope

Caritas