Caritas Vlaanderen stelt voor: ‘Dubbel Taboe’, rapport over menstruatie-armoede in Vlaanderen

Maandverbanden, tampons of cups; vrouwen gebruiken ze maandelijks wanneer zij menstrueren. Dat bedrag kan flink oplopen. België heft momenteel 6% BTW op deze producten. Nergens zijn ze gratis verkrijgbaar. De aankoop is niet voor iedereen een evidentie. Dat blijkt nu uit een bevraging die Caritas Vlaanderen deed bij meisjes tussen 12 en 25 jaar in Vlaanderen.

Wereldwijd klagen vrouwen de tampontaks aan. Kenia schafte als eerste de tampontaks af. Ook Canada, India en Ierland belasten hygiënische producten niet meer. Na een onderzoek van Plan International waarin er een ‘period poverty’ van 10% aan het licht kwam – 1 op 10 meisjes/vrouwen heeft er geen geld om menstruatieproducten te kopen - beslisten Groot-Brittannië en Schotland in maart vorig jaar om op alle middelbare scholen menstruatieproducten gratis ter beschikking te stellen. De tampontaks wordt er in 2021 afgeschaft. Uit een gelijkaardig onderzoek van Plan International in Nederland bleek daar een period poverty van 9%.

In Vlaanderen bestonden nog geen cijfers over deze problematiek, maar signalen wezen erop dat menstruatie-armoede ook bij ons voorkomt. Daarom deed Caritas Vlaanderen een bevraging, bij 2.608 Vlaamse meisjes tussen 12 en 25 jaar oud. In een tweede fase stonden vier van deze meisjes een diepte-interview toe. Daaruit bleek dat het taboe rond menstruatiearmoede dubbel is: het taboe rond menstruatie wordt nog versterkt wanneer de persoon in armoede verkeert.

Caritas Vlaanderen verzamelde en analyseerde de resultaten van de bevraging. Haar Caritas Rapport ‘Dubbel Taboe’ geeft een eerste schets van de omvang van het probleem. Opvallend is meteen de impact van het probleem op het dagelijkse leven van de meisjes. Schoolachterstand oplopen is bijvoorbeeld één van de gevolgen, wanneer je elke maand een week van school moet wegblijven.

Het Caritas Rapport start met concrete aanbevelingen aan regionale en federale politici. Nadien volgt een korte samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Vervolgens worden enkele belangrijke achtergrondelementen en het theoretisch kader waarin we deze studie toegelicht. Het laatste deel bestaat uit een volledig overzicht van de onderzoeksresultaten, met als belangrijkste aspect de resultaten met betrekking tot menstruatie-armoede in Vlaanderen.

Meer informatie

Contact
Thijs Smeyers
Coördinator Armoede en Sociaal beleid
thijs.smeyers@caritas.be
M +32 (0)496 82 93 98

Caritas