In gesprek met Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, over woonwagenbeleid

Caritas Vlaanderen ging in gesprek met Cathy Berx (gouverneur provincie Antwerpen), Kathleen Helsen (Gedeputeerde bevoegd voor Wonen & flankerend onderwijs) en Leen Apers (Dienst Wonen) over de precaire realiteit van woonwagenbewoners en de ruime, huidige maatschappelijk en politieke context vanuit het perspectief van de provincie Antwerpen.

100% subsidie voor de aanleg van woonwagenterreinen is één zaak, maar voor de bijkomende inspanningen, opvang, begeleiding naar school en werk, medische zorg… staan de gemeenten en de provincie in hoofdzaak zelf in.

Cathy Berx

Gouverneur provincie Antwerpen

Lees het interview

Beeld: provincie Antwerpen