Inspiratiebundel 'Samenwerken met Romagezinnen' van VBJK en Kind en Gezin

De Inspiratiebundel 'Samenwerken met Romagezinnen' werd gelanceerd door VBJK en Kind & Gezin! Dit document is het eindresultaat van het 'lerend netwerk' van Be-REYN voor medewerkers (verpleegkundigen, gezinsondersteuners, sociaal werkers, psycho-pedagogen) van de lokale teams van Kind & Gezin die werkzaam zijn in regio’s waar veel Romafamilies en Woonwagenbewoners verblijven.

Be-REYN is het Belgische netwerk van professionals en vrijwilligers die met Roma en woonwagenbewoners werken. Het is onderdeel van het toonaangevende Europese REYN - Romani Early Years Network. Tot 2022 nam VBJK de coördinatie op, sinds 2023 trekt Caritas Vlaanderen dit netwerk. Be-REYN focust op toegang tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en onderwijs voor jonge kinderen.

Raadpleeg inspiratiebundel 'Samenwerken met Romagezinnen'

  • Deel 1: Roma en hun geschiedenis
  • Deel 2: 7 sleutels in het samenwerken met Romagezinnen en woonwagenbewonersfamilies. Je vindt er het belang van elke sleutel, verhalen en inspiratie van professionals en een aantal reflectievragen.
Caritas