Be-REYN is het Belgische netwerk van professionals en vrijwilligers die met Roma en woonwagenbewoners werken, als onderdeel van het toonaangevende Europese REYN-netwerk. Sinds 2023 trekt Caritas Vlaanderen dit nationaal netwerk dat zich focust op toegang tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en onderwijs voor jonge kinderen.

REYN?

Het Romani Early Years Network (REYN) is een toonaangevend Europees netwerk en initiatief van ISSA. In 11 verschillende Europese landen pleit REYN om basisvoorzieningen voor jonge kinderen toegankelijker te maken voor Roma en woonwagenbewoners én voor meer diversiteit onder het personeelsbestand in deze voorzieningen, waaronder een vertegenwoordiging van Romaprofessionals.

De eerste drie levensjaren van een kind zijn van enorm belang voor het welzijn en het succes in het latere leven. Jonge Romakinderen en kinderen van woonwagenbewoners vinden moeilijk aansluiting bij het onderwijs, in de gezondheidszorg en bij andere diensten. Deze vicieuze cirkel belemmert de ontwikkeling van kinderen en staat voor een hele generatie de mogelijkheid om te integreren en hun volledige potentieel te ontwikkelen in de weg.

REYN manifest
Facebook REYN
REYN Nieuwsbrief

Be-REYN?

Be-REYN of REYN BELGIUM is een (lerend) netwerk van professionals en vrijwilligers die met Roma en woonwagenbewoners werken. Met dat netwerk willen we er mee helpen voor zorgen dat ook kinderen van Roma en woonwagenbewoners toegang hebben tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en onderwijs en er zich bovendien goed voelen. Zo willen we sociale inclusie en respect voor diversiteit promoten en discriminatie van Roma en woonwagenbewoners bestrijden, want kinder- en mensenrechten gelden ook voor hen.

Kinderen kunnen volop groeien en bloeien in kwaliteitsvolle voorzieningen waar er respect is voor hun etnische en culturele achtergrond. Medewerkers in die basisvoorzieningen zijn zo sleutelfiguren om weerwerk te bieden aan sociale ongelijkheid en structurele discriminatie. Be-REYN wil daarom een inclusieve aanpak verspreiden en constructief mee timmeren aan die toegankelijke basisvoorzieningen. Zo wil Be-REYN ook de stem van Roma en woonwagenbewoners versterken en hun belangen op verschillende relevante niveaus behartigen.

Be-REYN manifest

Facebook Be-REYN
e-mail Be-REYN: bereyn@caritas.be

Liesbeth Lambert (VBJK) trok sinds 2019 het Belgische REYN netwerk. Zij geeft de fakkel door aan Caritas Vlaanderen.

Liesbeth Lambert

Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen is iets wat het VBJK, maar zeker ook mij persoonlijk, sterk aanbelangt. Hoe zorgen we dat Romafamilies en woonwagenbewoners beter toegang krijgen tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jonge kinderen?

Liesbeth Lambert

VBJK

REYN netwerk

Gerelateerde berichten