Internationaal vrijwilligerswerk bij Caritas in Belgium  

Vrijwilligerswerk maakt een belangrijk deel uit van de Caritas-identiteit. 

Bij Caritas zijn vrijwilligers indirect of indirect betrokken bij het helpen van de meest kwetsbare mensen, zodat ieder mens een waardig leven kan leiden. Als organisatie willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving die verschillen integreert en respecteert. 

We geloven dat vrijwilligerswerk in een andere cultuur een meerwaarde kan zijn voor lokale projecten en dat het de vrijwilliger een bredere kijk geeft. Uitwisselen en contacten hebben met anderen, zorgt voor wederzijds begrip tussen mensen, een open kijk op de wereld, meer samenhorigheid, connecties tussen mensen en het omarmen van diversiteit. 

Caritas in Belgium heeft lokale partners in verschillende landen die met vrijwilligers werken om hun projecten uit te voeren. Naargelang de noden en samen met de partners, bepalen we de rol van de vrijwilliger in de organisatie om een positieve impact te hebben voor zowel de vrijwilliger als voor de partner. De vrijwilligers verrichten dus nuttige taken die ertoe doen. De vrijwilligers moeten er niet vanuit gaan dat kwetsbare mensen niets of geen mogelijkheden hebben om actie te ondernemen. Internationaal vrijwilligerswerk is geen vakantie of 'vrijwilligerstoerisme'. Het is ook niet alleen een ervaring om in je CV op te nemen. Een vrijwilliger reist om van anderen te leren. 

Vrijwilligerswerk is gebaseerd op een vrije en onbezoldigde inzet. In sommige gevallen faciliteren onze partners de accommodatie, eten en/of transport. 

In juni 2018, heeft Caritas in Belgium, in samenwerking met Caritas Mongolië zijn eerste vrijwilliger naar Mongolië gezonden, voor een periode van 5 maanden. Caritas Vlaanderen en Caritas Mongolië  zorgden voor  een veilige omgeving waarin de  vrijwilliger zijn kon uitoefenen. Enerzijds, faciliteerde Caritas Vlaanderen de communicatie met de partner en voorzag ze de repatriatieverzekering voor de vrijwilliger.  In dit specifieke geval, heeft Caritas Vlaanderen bijgedragen in enkele bijkomende kosten (reis & visum). Anderzijds voorzag Caritas Mongolië de accommodatie en het lokaal transport voor terreinbezoeken en activiteiten.  

Ik kwam rijker terug door de geweldige mensen die ik ontmoet heb daar bij Caritas, maar ook door de lokale bevolking, expats en vrienden. Ik ben op verschillende manieren gegroeid en heb een onvergetelijke ervaring gehad. Het maakte me duidelijk dat mijn toekomst ligt bij ontwikkelingswerk en het hielp me te bepalen wat ik met mijn talenten en energie wil doen.

Aurélien, vrijwilliger Caritas Vlaanderen in Mongolië

Lees de getuigenis van vrijwilliger Aurélien

Voor vragen of informatie over internationaal vrijwilligerswerk, contacteer Nha Truc Le via nhatruc.le@caritas.be 

N.a.v. de Internationale Vrijwilligersdag willen we Caritas-vrijwilligers over de hele wereld vieren

Caritas