Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk

Wij willen vandaag onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun enthousiasme, hun inzet en de resultaten die we met hen bereiken! Wat een fantastisch team zijn jullie!

Ik besloot vrijwilligerswerk te gaan doen, omdat ik mijn kennis, ervaring en tijd wilde inzetten om de maatschappij te veranderen. Ik wilde ook ervaringen kunnen delen. Dat kan ik binnen ons hechte vrijwilligersteam. Ik doe ervaring op en alles wat ik leer (en dat is veel) versterkt mijn capaciteiten. Ik heb het gevoel dat het een verandering in mijn leven teweegbrengt.

Amaia

ESC-vrijwilliger uit Spanje

Vrijwilligerswerk is tot nu toe al een interessante reis voor me geweest. Het heeft mijn kijk op het leven veranderd en wat ik wil voor de toekomst. Ik heb altijd een sterk verlangen gevoeld om een handje te helpen en een positieve impact op anderen te hebben.
Het gevoel te weten dat ik een verschil heb gemaakt in iemands leven, hoe klein ook, is gewoonweg geweldig. De resultaten van mijn inspanningen zien, is echt de moeite waard. Het is een gevoel dat me bijblijft, wetende dat ik iemand heb geholpen om zijn oorspronkelijke situatie te verbeteren.

Door vrijwilligerswerk te doen heb ik praktische ervaring opgedaan, nieuwe vaardigheden geleerd en verborgen talenten ontdekt. Vrijwilligerswerk hier in België is vooral een openbaring. Het heeft mijn blik op de wereld verruimd en me geholpen om verschillende culturen te begrijpen en ermee in contact te komen. Bovendien heb ik mijn talenkennis verbeterd en me aangepast aan verschillende omgevingen.

Het belangrijkste is dat vrijwilligerswerk me duidelijkheid heeft gegeven over wat me echt gelukkig maakt en waar ik goed in ben. Het is een reis van zelfontdekking, die me helpt mijn sterke punten en passies te herkennen. Vrijwilligerswerk is veel meer dan alleen een handje helpen, het is ook over mezelf leren en een doel vinden in wat ik elke dag doe.

Alida

ESC-vrijwilliger uit Italië

Via vrijwilligerswerk heb ik het gevoel dat ik iets kan betekenen voor mensen in nood. Te vaak zijn relaties in onze samenleving gebaseerd op een uitwisseling van geld; vrijwilligerswerk breekt met die logica, het is een gratis geschenk aan de anderen, zonder er iets voor terug te verwachten.

Massimiliano

ESC-vrijwilliger uit Italië

Vrijwilligerswerk betekent voor mij onbezoldigd een dienst leveren en zo je steentje bijdragen aan het creëren van een betere samenleving. Zelf heb ik al enkele engagementen opgenomen en ik moet zeggen dat ik hier telkens opnieuw veel voldoening uit haal. Vrijwilligerswerk is ook leuk werk, er zijn veel verschillende dingen die je kunt doen en bovendien leer je veel nieuwe mensen kennen. 
In het kader van mijn studie sociaal-cultureel werk is dit een verplicht onderdeel in het eerste jaar. Dit vind ik goed om leerlingen kennis te laten maken met het vrijwilligerswerk en de verschillende organisaties waar je een engagement kan gaan opnemen.

Merel

Stagiaire en vrijwilliger uit België