Koffieklets De Schroef

Caritas Vlaanderen behartigt samen met onthaal- en ontmoetingscentrum De Schroef de belangen van de binnenschippers. Een onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool wees uit dat er een grote nood is bij de binnenschippers naar georganiseerde onderlinge contacten. Daarop probeert De Schroef in te spelen met een maandelijkse bijeenkomst voor oud-schippers en mensen gerelateerd aan de binnenvaart, de 'Koffieklets'.

Op maandag 17 oktober 2022 ging onze maandelijkse Koffieklets door in de lokalen van De Schroef te Antwerpen. 

Rond 12u30 startten we met een bordje soep en een lekkere boterham. Nadien konden we genieten van een bakje koffie en wat zoetigheid.

Samen smullen, een babbeltje slaan, lachen en plezier maken. Even alle zorgen vergeten en even niet alleen zijn. De ingrediënten van een heerlijke ontspannen namiddag voor onze oud-schippers.

Michael Van Roten van Webpunt Luchtbal kwam zich die middag ook even voorstellen. Hij gaf een introductie over het gebruik van computer en smartphone. Het was een open uitnodiging aan schippers die computerproblemen hebben of zich willen bijscholen met een cursus.

Wil jij ook deelnemen?

Onze volgende Koffiekletsen staan gepland op maandag 21 november en vrijdag 16 december.
Telkens starten we om 12u30.
Plaats: Vzw De Schroef, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 
T +32 (0)3 541 45 72

Iedereen is hierbij van harte welkom.

We kijken er al naar uit!

Caritas