Nieuwe bijdragen blog van pastores in corona-tijden

De COVID-19 pandemie blijft voortduren. Pastores blijven zich ten volle inzetten en delen hun ervaringen graag met ons:

Philippe Bafort bericht over leven en dood, ziekte en genezing in AZ Maria Middelares.

Tony De Jans vertelt over de bevestiging en zending van 8 zorgmedewerkers van diverse leeftijden als communiedeler in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius Deinze.

Pastores in barre tijden

Caritas