Op de koffie bij...Taalfabet en Time-out

Caritas Vlaanderen sprak met twee organisaties die werken met kwetsbare mensen. Deze organisaties ondersteunen we met Caritas Hulpbetoon.

Vzw Taalfabet begeleidt jongeren in drie Lokale Opvanginitiatieven. Ze vangen Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen op en jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond via Begeleid Zelfstandig Wonen.

Lees de getuigenis van Guy Mennen over Taalfabet

De vereniging 'Begijnhofvrienden, onder leiding van priester Daniël Alliët, biedt in Brussel hulp aan de meest kwetsbare groep van migranten en vluchtelingen in Vlaanderen, namelijk alleenstaande moeders met kinderen die letterlijk op straat staan.

Lees de getuigenis van Daniël Alliët over Time-out

Caritas