Project 'Stop menstruatiearmoede op school' van De Warmste Week

Het project 'Stop menstruatiearmoede op school' van Caritas Vlaanderen werd geselecteerd door De Warmste Week

Met dit project wil Caritas Vlaanderen de strijd aangaan tegen menstruatiearmoede op secundaire scholen. We willen leerlingen en personeelsleden sensibiliseren en informeren over het thema aan de hand van een educatieve toolbox, we willen scholen ondersteunen bij het toepassen van de toolbox en bij het opzetten van eigen acties rond menstruatiearmoede en we willen goede practices verzamelen om het voor scholen makkelijker te maken om in de toekomst rond dit thema te werken.

In 2019 brachten we vanuit Caritas Vlaanderen een rapport naar buiten rondmenstruatiearmoede aan de hand van een onderzoek dat we voerden bij 2608 meisjes tussende 12 en de 25 jaar. Daarin kwamen zorgwekkende cijfers aan het licht over het aantal meisjes dat te kampen heeft met menstruatiearmoede. De negatieve effecten ervan in de praktijk zijn niet te onderschatten. Net als in de rest van de wereld zien we dat dit bijdraagt aan schoolabsenteïsme wat ernstige gevolgen kan hebben . Daarnaast leidt het ook tot schaamte, stress, mentale moeilijkheden en gezondheidsproblemen. Sindsdien is de strijd tegen menstruatiearmoede een belangrijk thema voor ons, omdat we ervan overtuigd zijn dat niemand omwille van een gebrek aan geld om menstruatieproducten te kopen, moeilijkheden zou mogen hebben op school. Met dit project willen we nog een stap verdergaan en samen met scholen kijken wat we in de praktijk kunnen doen om leerlingen die hiermee kampen te helpen.

Meer info over ons onderzoek rond menstruatiearmoede

Wil jij je mee inzetten om de projecten van De Warmste Week te steunen?

Vind je tijd om wat koekjes van deur tot deur te brengen? Of wil je wel wat soep verdelen op je werk?

Registreer je actie hier. (Hier vind je meer info rond het plannen van een actie.)
Als je in de beschrijving vermeld dat je bijzondere steun uitgaat naar het project 'Stop menstruatiearmoede op school' van Caritas Vlaanderen, dan vinden wij je terug en kunnen we je ook bedanken! Maar let wel: je steun gaat niet naar één project in het bijzonder, het komt in een gezamenlijke pot en wordt dan herverdeeld.

Wil je alleen ons steunen? Dat kan. Doneer dan het geld van je actie hier.

Caritas