Reflectie bij de Werelddag van de Armen

Al in juni sloegen we met Caritas Vlaanderen alarm over de ernstige gevolgen die COVID-19 en de veiligheidsmaatregelen van de overheid zouden hebben op de inkomensverdeling en het maatschappelijk welzijn in Vlaanderen. Uit de COVIVAT-studies bleek toen al dat kortgeschoolden, huurders, alleenstaanden met kinderen, mensen met atypisch contract, werklozen en arbeidsongeschikten, mensen met een laag inkomen en jongeren, met flexi- of freelance contracten, of die niet aan werk geraken, ... of kortom, mensen die het al moeilijk hadden, het zwaarst getroffen werden door de coronacrisis. Zij werden in (diepe) armoede geduwd. Vandaag zijn de gegevens ronduit alarmerend. Niet alleen hier, maar op wereldschaal.

De COVID-19-crisis zal naar verwachting leiden tot de diepste wereldwijde recessie sedert de Tweede Wereldoorlog.

Nationale Bank van België

Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN lopen 230 miljoen mensen het risico om te verhongeren. Dat is 130 miljoen meer dan vorig jaar. Via de 162 Caritas-ledenorganisaties over de wereld krijgen miljoenen mensen voedsel, zeep, maskers en ontsmettingsmiddelen en zijn ze geïnformeerd over hoe ze besmetting kunnen voorkomen. We werken aan de bescherming van ieders basisrechten - zoals het recht op voedsel, op gezondheid, op bescherming en op informatie.

De lokale organisaties die we ondersteunen, spelen daarbij een cruciale rol. Zij zijn beter in staat om de getroffenen passende hulp te bieden. Zij moeten in de eerste plaats worden erkend als actoren van onmiddellijke solidariteit. In Vlaanderen staan we hen bij via Caritas Hulpbetoon. We helpen hen om mensen in nood te helpen.

We mogen geloven in de liefde van de mensen die we om ons heen hebben, en daarin vinden we hoop...

Paus Franciscus over COVID-19

Jammer genoeg zien we het aantal mensen dat nood heeft aan hulp, dramatisch toenemen. De Vlaamse Armoedebarometer gaf eind september aan dat het risico op armoede stijgt in bijna alle Vlaamse gemeenten. Nog volgens het rapport is dit te wijten aan een "armoedig armoedebeleid”.

Caritas Vlaanderen roept de politieke leiders dan ook op om de nodige stappen te ondernemen:

  • Aan alle EU-lidstaten: erken de noodzaak van een wettelijk bindende kaderrichtlijn voor minimuminkomensregelingen, als een beslissende stap om een waardig leven voor alle mensen in de Europese Unie te waarborgen,
  • Op Federaal en Vlaams niveau: neem inkomensversterkende maatregelen en zorg voor een bredere bescherming bij inkomensverlies,
  • Investeer in betaalbaar wonen,
  • Zorg voor gelijke kansen op onderwijs en werk,
  • Voorzie humanitaire organisaties van de nodige middelen om de onmiddellijke behoeften te kunnen opvangen.

Met het optrekken van de laagste pensioenen en de verhoging van de minimumuitkeringen hoopt de nieuwe federale regering in te spelen op de sociale noden. Maar het staat als een paal boven water dat er nog maatregelen zullen moeten volgen om de groeiende armoedecijfers terug in te dijken. We zijn er vast van overtuigd dat de nakende recessie met een sterke politieke wil en engagement moet worden aangepakt.

Caritas